لینک های ضروری
  بازدید : 677
تاریخ انتشار : 19 تير
از بین ۹۲ شرکت کننده
کارمند دانشگاه یزد، مقام دوم مسابقات شعر آیینی نور را کسب کرد
کارمند دانشگاه یزد، مقام دوم مسابقات شعر آیینی نور را کسب کرد
عبدالخالق ابویی در مسابقات شعرآیینی نور که در کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور برگزار شد، توانست مقام دوم جشنواره در قالب کلاسیک را به دست آورد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه یزد، این جشنواره در تیرماه سالجاری در دانشگاه پیام نور کرمان و بین تمام شاغلان دانشگاهی اعم از اعضای هیات علمی ،کارکنان و دانشجویان برگزار شد که در این دوره از جشنواره ۹۲ نفر شرکت کننده در قالب ۲۱۰ اثر شعری در دو بخش نو و کلاسیک با یکدیگر به رقابت پرداختند.

داوری این مسابقات در سه مرحله برگزار شدکه 40 شعر جهت ارائه به صورت شعر خوانی انتخاب شدند و داوران جشنواره پس از شعرخوانی شاعران برتر، ۲ اثر در شعر نو و ۶ اثر در شعرکلاسیک را برگزیدند.