لینک های ضروری
  بازدید : 905
تاریخ انتشار : 19 تير
با حکم معاون آموزشی وزارت علوم:
انتصاب دانشیار دانشگاه یزد به عنوان مدیر کارگروه ‌تخصصی برنامه ریزی و گسترش آمار
انتصاب دانشیار دانشگاه یزد به عنوان مدیر کارگروه ‌تخصصی برنامه ریزی و گسترش آمار
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باصدور حکمی، دکتر علی دولتی، عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه یزد را به مدت 2 سال به عنوان مدیر کارگروه ‌تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی آمار منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

انتظار می رود تحت هدایت و پیگیری موثر جنابعالی، کارگروه مزبور بتواند در چارچوب سیاست های تعیین شده و با تاکید بر توسعه هدفمند در هر دو حوزه آموزش و پژوهش فناوری به صورت اثربخش عمل نموده و نتایج مورد انتظار را کسب نمایید.