لینک های ضروری
  بازدید : 1583
تاریخ انتشار : 7 مرداد
طی ابلاغ هایی :
انتصابات جدید در دانشگاه یزد
انتصابات جدید در دانشگاه یزد
با صدور ابلاغ‌های جداگانه ، چند تن از مسئولان دانشگاه یزد در حوزه های مختلف منصوب شدند.
 

بر این اساس دکتر قاسم بریدلقمانی، سرپرست دانشگاه با صدور ابلاغی دکتر عباسعلی جعفری نجف آبادی را به مدت دو سال به عنوان عضو کارگروه تخصصی و عضو کارگروه بازدید کننده موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، غیردولتی و موسسات آموزش عالی آزاد منصوب کرد.

دکتر محمدمهدی لطفی؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه نیز با صدور ابلاغی، مهری زینی، کارشناس نشریات پردیس علوم انسانی و اجتماعی را به سمت سرپرست اداره نظارت بر چاپ و نشر دانشگاه منصوب کرد.

همچنین رییس پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ، در ابلاغی، دکتر ایمان روستا عضو هیات علمی گروه جغرافیا را به عنوان رییس بخش برنامه ریزی محیطی گروه جغرافیا منصوب کرد. دکتر محمدرضا نجاریان همچنین از زحمات دکتر احمدی مزیدی ریاست پیشین این بخش قدردانی کرد