لینک های ضروری
  بازدید : 463
تاریخ انتشار : 20 مرداد
دانشگاه یزد با همکاری انجمن نانو فناوری ایران برگزار می کند:
چهارمین همایش ملی وکارگاه های تخصصی نانو فناوری
چهارمین همایش ملی وکارگاه های تخصصی نانو فناوری
آیین افتتاحیه چهارمین همایش ملی نانو فناوری، روز پنج شنبه 31 مرداد ماه در تالار فرهنگ دانشگاه یزد برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه یزد، براساس داوری صورت گرفته، تعداد 178 مقاله با محوریت نانو شیمی، نانو فیزیک و فوتونیک، نانو مواد، سرامیک و کامپوزیت، نانو زیست فناوری، نانو پزشکی، نانو محاسبات، نانو مکانیک، نانو الکترونیک در این همایش پذیرفته شده اند که در روزهای 31 مرداد و 1شهریور در دانشگاه یزد ارائه خواهند شد. 

 طراحی و ساخت سلول های خورشیدی نانو ساختاری، ارزیابی کشت سلولی بر داربست های مهندسی بافت، سنتز نانو ذرات لیپیدی ، پلیمری و فلزی و نگارش طرح کسب وکار در فناوری نانو از جمله کارگاه های تخصصی  این همایش هستند.