لینک های ضروری
  بازدید : 1456
تاریخ انتشار : 9 شهريور
با حکم سرپرست دانشگاه یزد:
انتصابات جدید در دانشکده فیزیک
انتصابات جدید در دانشکده فیزیک
سرپرست دانشگاه یزد، با صدور ابلاغ های جداگانه، معاونان آموزشی و پژوهشی دانشکده فیزیک را معرفی کرد.

براین اساس دکتر قاسم برید لقمانی، دکتر محمدحسین معماریان را به مدت دو سال به عنوان معاون آموزشی دانشکده فیزیک منصوب کرد.

وی همچنین در ابلاغی جداگانه، دکتر مهدی شریفیان را به مدت دوسال به عنوان معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک معرفی کرد.

دکتر برید لقمانی طی نگارش نامه های جداگانه ای از زحمات دکتر سید محمد موسوی نژاد، معاون پیشین پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک و دکتر محمد اسلامی کلانتری معاون پیشین آموزشی این دانشکده قدردانی نمود.