لینک های ضروری
  بازدید : 287
تاریخ انتشار : 16 شهريور
به همت اتحادیه انجمن های گیاهان دارویی ایران:
بررسی ابعاد علمی و اقتصادی گیاهان دارویی در دانشگاه یزد
بررسی ابعاد علمی و اقتصادی گیاهان دارویی در دانشگاه یزد
نشستی درباره ابعاد علمی و اقتصادی گیاهان دارویی با حضور معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی، معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی، نماینده اتحادیه انجمن های گیاهان دارویی در استان، رئیس دانشکده منابع طبیعی و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه یزد و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد برگزار شد.

حاضرین در این نشست راهکارهای موثر در زمینه فرآوری گیاهان دارویی تولید شده در  استان ، نحوه تعامل بین مراکز علمی  و اجرایی استان و چگونگی مشارکت بخش خصوصی در این زمینه را  مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

در این جلسه همچنین  تجربیات موفق مدعوین در تولید فرآورده های گیاهان دارویی مطرح و پیشنهادهای کاربردی در زمینه جلوگیری از خام فروشی گونه های دارویی استان ارائه شد.