لینک های ضروری
  بازدید : 2879
تاریخ انتشار : 25 شهريور
در مرحله نهایی بیست وچهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور :
دانشجویان دانشگاه یزد با کسب 14 رتبه برتر خوش درخشیدند
دانشجویان دانشگاه یزد با کسب 14 رتبه برتر خوش درخشیدند
از بین 30 دانشجوی دانشگاه یزد که مجوز ورود به مرحله نهایی بیست وچهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور را داشتند، 14 نفر موفق به کسب رتبه های برتر شدند.

این رقابت ها در 23 رشته برگزار شد که دانشجویان دانشگاه یزد در رشته های مجموعه علوم جغرافیایی ، روانشناسی، زیست شناسی، علوم تربیتی، شیمی ، مواد ومتالوژی ، مهندسی عمران، مهندسی صنایع و سلولهای بنیادی ومهندسی بافت حایز رتبه های برتر شدند.

مرحله نهایی این المپیاد در روزهای پنج شنبه و جمعه 3و 4 مردادماه 98 در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. 

 

1-زهرا علی بیگی بنی ،رشته مجموعه علوم جغرافیایی،رتبه 1

 

 2-گلنوش محمدی برنجگانی،رشته مجموعه علوم جغرافیایی،رتبه 3

 

3-محیا شاطری محمدابادی،رشته مجموعه علوم جغرافیایی

 

4-  نسترن محرابی، ر شته روانشناسی،رتبه10

 

5-شیما میرحسینی،رشته زیست شناسی، رتبه 3

 

6-کیمیا منشی زاده اشکذری،رشته زیست شناسی،رتبه12

7-علیرضا چاپ زاده،رشته شیمی ،رتبه 14

 

8-راضیه شیخ زاده بهابادی،رشته علوم تربیتی،رتبه 14 

 

9-آزاده محسن پور محمدآبادی،رشته علوم تربیتی،رتبه 15 

10-میثم ملکی، رشته مجموعه مهندسی مواد و متالوژی، رتبه 9

 

11-رضا ازادی دواریجانی،،رشته مجموعه مهندسی مواد  و متالوژی،رتبه14 

 

12-هادی نهاری یزدی،رشته مهندسی عمران،رتبه،7 

 

13-عالیه محقق، رشته سلولهای بنیادی و مهندسی بافت،رتبه4 

 

14-محمد شیخیان کازرونی،رشته مهندسی صنایع،رتبه 3