دسترسی سریع
  بازدید : 1954
تاریخ انتشار : 25 شهریور
با حکم سرپرست دانشگاه یزد :
مدیر امور پژوهشی دانشگاه منصوب شد
مدیر امور پژوهشی دانشگاه منصوب شد
دکتر قاسم برید لقمانی طی ابلاغی، دکتر ولی درهمی، دانشیار گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر را به مدت دوسال به عنوان مدیر امور پژوهشی دانشگاه یزد منصوب کرد.

وی همچنین با نگارش نامه ای، از زحمات دکتر سعید علیخانی، مدیر پیشین امور پژوهشی دانشگاه قدردانی کرد.

دکتر سعید علیخانی مردادماه سالجاری از سمت خود استعفا کرده بود که این استعفا مورد موافقت سرپرست دانشگاه یزد قرار گرفت.