دسترسی سریع
  بازدید : 1219
تاریخ انتشار : 31 شهریور
با حکم معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یزد:
معرفی نمایندگان ارتباط با صنعت در دانشکده ها و گروه های آموزشی مختلف
معرفی نمایندگان ارتباط با صنعت در دانشکده ها و گروه های آموزشی مختلف
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه یزد، با صدور ابلاغ های جداگانه، نمایندگان ارتباط با صنعت در دانشکده ها و گروه های آموزشی مختلف دانشگاه را معرفی کرد.
براین اساس دکتر محمد مهدی لطفی، دکتر محمدعلی محمد میرزایی بافقی را به عنوان نماینده ارتباط با صنعت گروه آموزشی مهندسی شیمی و پلیمر منصوب کرد.

دکتر سید محمد مشتاقیون نیز به سمت نماینده ارتباط با صنعت گروه آموزشی زیست شناسی معرفی و دکتر مریم مختاری  به عنوان نماینده ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی عمران  منصوب شد.

دکتر لطفی همچنین در ابلاغ هایی جداگانه ، دکتر محمد جواد عبقری را نماینده ارتباط با صنعت گروه آموزشی مهندسی نساجی و دکتر روح الله عزیزی تفتی را نماینده ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی مکانیک معرفی کرد.

بر اساس حکم معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دکتر آفاق تابنده ساروی نماینده ارتباط با صنعت دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی و دکتر مهدی یزدیان دهکردی نیز نماینده گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر معرفی شدند.

دکتر ابوالفضل مرشدی و دکتر بهنام فارسی نیز به ترتیب به سمت نماینده ارتباط با صنعت دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده زبان های خارجی منصوب شدند.

همچنین دکتر حسین محمدی منش نماینده ارتباط با صنعت دانشکده شیمی و دکتر مهدی شریفیان نماینده ارتباط با صنعت دانشکده فیزیک شد.

دکتر لطفی در ادامه این انتصابات دکتر عنایت الله امامی را به عنوان نماینده ارتباط با صنعت گروه آموزشی زمین شناسی و دکتر غلامرضا بردبار را نماینده دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری معرفی کرد. دکتر ابراهیم طاهری نماینده ارتباط با صنعت گروه آموزشی حقوق وعلوم سیاسی و دکتر محمدرضا رضایی نماینده ارتباط با صنعت گروه آموزشی جغرافیا شد.

دکتر مجید پویان نماینده ارتباط با صنعت گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی  و دکتر محمدعلی حیدری مزرعه آخوند نماینده دانشکده الهیات منصوب شد.

دکتر محمدصادق زمانی ، دکتر حجت نادری و دکتر داوود شیشه بری به ترتیب به عنوان نمایندگان دانشکده علوم ریاضی ، دانشکده مهندسی معدن ومتالوژی و گروه آموزشی مهندسی صنایع معرفی شدند.

خبر دیگر اینکه سرپرست دانشگاه یزد با صدور ابلاغی دکتر محمدرضا فاضل را به عنوان نماینده ریاست دانشگاه در کمیسیون معاملات منصوب کرد.

دکتر محمدرضا نجاریان؛ رییس پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد نیز طی ابلاغی، دکتر مریم احمدی زهرانی را به مدت دوسال به عنوان رییس بخش مدیریت بازرگانی منصوب و از زحمات دکتر علیرضا رجبی پور در مدت تصدی بر این سمت تشکر و قدر دانی کرد.