دسترسی سریع
   بازدید : 2606
تاریخ انتشار : 15 مهر1398
به منظور آموزش و تربیت نیروی تراز انقلاب برگزار می شود :
اردوی آموزشی - تربیتی افسران جنگ نرم
اردوی آموزشی - تربیتی افسران جنگ نرم
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان در نظر دارد دوره آموزشی- تربیتی افسران جنگ نرم را با حضور برترین اساتید کشور و استان برگزار نماید.
این دوره آموزشی در طول سال تحصیلی و به صورت شش اردوی دو روزه در مدت دو ترم و مجزا برای خواهران و برادران برگزار می گردد

فهم نظام اندیشه دینی،  نظام اندیشه باطل با محوریت باستان گرایی ، عرفان های نوظهور، فمنیسم ابتذال فرهنگی، وهابیت، کارگاه رسالت الهی و تشکیل کارگروه های جهاد علمی فرهنگی از سرفصل های این دوره آموزشی هستند.

 این دوره آموزشی در روزهای 2 و 3 آبان ، 30 آبان و1 آذر ،28 و29 آذر،  8  و 9 اسفند، 28 و 29 فروردین و 8 و9 خرداد و در مهریز ویژه برادران و در تفت ویژه خواهران برگزار می شود.

معادل سازی با دروس اندیشه 1 و انقلاب گروه معارف ، اعطای گواهینامه معتبر از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و اولویت ورود در طرح کشوری ضیافت رضوی در مشهد از جمله امتیازات شرکت در این دوره آموزشی است .

دانشجویان فعال در دانشگاه با حداکثر سن 30 سال و با شرط قبولی در مصاحبه ورودی می توانند با حضور در دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ، در این دوره آموزشی ثبت نام نمایند.