دسترسی سریع
  بازدید : 1725
تاریخ انتشار : 20 مهر
طی ابلاغ‌های جداگانه صورت گرفت :
انتصابات اخیر در دانشگاه یزد
انتصابات اخیر در دانشگاه یزد
با صدور ابلاغ‌های جداگانه از سوی سرپرست و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد، تنی چند از مسؤولان جدید در قسمت‌های مختلف منصوب شدند.
سرپرست دانشگاه یزد، دکتر هادی صفدر خانی را به مدت دو سال به سمت معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق و رییس پژوهشکده های سامانه های هوشمند منصوب کرد.

دکتر بریدلقمانی همچنین طی نگارش نامه ای از زحمات دکتر مسعود موحدی، معاون پیشین دانشکده مهندسی برق تقدیر و تشکر کرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد نیز طی ابلاغی، دکتر جمال برزگری خانقاه را به عنوان دبیر هجدهمین همایش ملی حسابداری منصوب کرد.

دکتر ولی درهمی همچنین در حکم جداگانه ای دکتر حجت الله ذاکر زاده فروشانی را به عنوان دبیر پانزدهمین کنفرانس آمار ایران معرفی کرد.