لینک های ضروری
  بازدید : 2173
تاریخ انتشار : 28 مهر
افتخار آفرینی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی ؛
کسب جایزه علمی دکتر کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان
کسب جایزه علمی دکتر کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان
دکتر مهدی حسن زاده مقدم اباتری، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد، موفق به کسب جایزه علمی دکتر کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان شد.
کمک به ایجاد امکانات اولیه برای تجهیز فعالیت های آموزشی وپژوهشی، اعتبار تجهیزات و همچنین حمایت از شرکت در دوره های آموزش حرفه ای و توانمندساز از جمله تسهیلات اعطایی به دکتر مهدی حسن زاده است.

جایزه علمی دکتر کاظمی آشتیانی به منظور شناسایی و ارتقای توانمندی های استادیاران جوان دانشگا ه ها و موسسه های علمی کشور تدوین شده است و برترین ها حداکثر تا دو سال فرصت دارند تا از تسهیلات این طرح استفاده نمایند.