دسترسی سریع
  بازدید : 2041
تاریخ انتشار : 6 آبان
طی ابلاغ‌های جداگانه صورت گرفت:
انتصابات جدید در دانشگاه یزد
انتصابات جدید در دانشگاه یزد
اخیرا تنی چند از مسوولان جدید در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشگاه یزد منصوب شدند.

 سرپرست دانشگاه یزد در ابلاغی، دکتر محمدحسن فضایلی پور را به سمت مدیرگروه آموزشی مهندسی شیمی و پلیمر به مدت دو سال معرفی کرد و با نگارش نامه ای از دکتر محمد جواد صراف شیرازی در مدت تصدی این مسوولیت تشکر کرد.

دکتر قاسم بریدلقمانی همچنین با صدور ابلاغی، دکتر علیرضا فتوحی فیروز آباد را به مدت دو سال دیگر در سمت مدیر امور آموزشی دانشگاه یزد ابقا کرد.  

وی همچنین دکتر ولی درهمی را به مدت دوسال به عنوان عضو کارگروه تخصصی و گروه بازدیدکننده مؤسسات پژوهشی و فناوری (مراکز رشد و فناوری) منصوب کرد.

خبر دیگر این که سرپرست دانشگاه یزد اخیرا دکتر علیرضا یاراحمدی بافقی را در سمت معاون پژوهشی دانشکده مهندسی معدن و متالوژی و رییس پژوهشکده فناوری معدنکاری برای یک سال دیگر ابقا کرد.

معاون امور اداری و مالی دانشگاه نیز در ابلاغی که بتازگی صادر کرده است، دکتر رضا دهقان را به عنوان عضو شورای رفاهی دانشگاه منصوب کرد. 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه نیز دکتر بهمن کیانی را به عنوان مدیر گروه پژوهشی رستنی های خشکبوم منصوب کرد. 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیز دکتر وحیدرضا ابوطالبی را به عنوان مشاور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه انتخاب کرد.