دسترسی سریع
   بازدید : 2236
تاریخ انتشار : 12 آبان1398
با حکم سرپرست دانشگاه یزد؛
 رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر منصوب شد
رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر منصوب شد
دکتر قاسم برید لقمانی، طی ابلاغی دکتر مهدی یزدیان دهکردی را به عنوان رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر منصوب کرد.

وی همچنین در نامه‌ای جداگانه، از دکتر ولی درهمی در مدت تصدی مدیریت گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر قدردانی کرد. 

خبر دیگر اینکه سرپرست دانشگاه یزد، اخیرا دکتر حمیدرضا غفاریان مالمیری را به مدت سه سال به عنوان معاون آموزشی پردیس علوم انسانی و اجتماعی معرفی کرد.

وی با نگارش نامه ای از تلاش های دکتر حسین افراسیابی، معاون پیشین پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه نیز تقدیر کرد.

دکتر قاسم برید لقمانی همچنین دکتر بیژن دواز، دکتر عبدالحمید انصاری و دکتر محمدرضا نجاریان را به مدت دوسال به عنوان عضو شورای انتشارات دانشگاه منصوب کرد و از زحمات دکتر کمال امیدوار در مدت عضویت در شورای

انتشارات تشکر کرد.

سرپرست دانشگاه یزد همچنین در هفته گذشته با نگارش نامه ای از خدمات دکتر سیدمحمد بزرگ حسین آبادی، مشاور پیشین رفاهی ریاست و همچنین عضو و دبیر شورای رفاهی دانشگاه قدردانی کرد.