لینک های ضروری
  بازدید : 891
تاریخ انتشار : 12 آبان
به همت اداره توسعه منابع انسانی برگزار شد :
دوره آموزشی حقوق اداری و حقوق شهروندی در نظام اداری
دوره آموزشی حقوق اداری و حقوق شهروندی در نظام اداری
اولین جلسه دوره آموزشی حقوق اداری و حقوق شهروندی در نظام اداری ، روز یک شنبه 12 آبان ماه با حضور کارکنان دانشگاه یزد در تالار دکتر جلیل شاهی برگزار شد.

این دوره آموزشی با هدف افزایش سطح آگاهی، مسئولیت و تعهد کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی و التزام آنان نسبت به رعایت حقوق شهروندی مردم در نظام اداری و آشنایی با مسئولیت ها و حقوق مدنی و کیفری کارکنان دولت برگزار شد.
تعاریف و مفاهیم مربوط به حقوق شهروندی ، مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری، تکالیف کارکنان و دستگاههای اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری ، ساز و کار اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری ، حقوق اجتماعی مستخدمین و مسئولیت مدنی و کیفری دولت و مستخدمین عمومی از سرفصل های این دوره آموزشی است که سیدمجتبی حسینی پور؛ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد تدریس این دوره را برعهده دارد.