دسترسی سریع
  بازدید : 1508
تاریخ انتشار : 6 آذر
با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد؛
همایش راهکارهای رفع موانع فرهنگی و اجرایی پایان‌نامه‌های کاربردی به کار خود پایان داد
همایش راهکارهای رفع موانع فرهنگی و اجرایی پایان‌نامه‌های کاربردی به کار خود پایان داد
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد در اختتامیه این همایش اظهار داشت: حوزه پژوهشی باید موانعی که در انگیزه دانشجویان برای نگارش پایان نامه های کاربردی وجود دارد را از میان بردارد.

دکتر ولی درهمی، تصحیح آیین نامه های ترفیع، ارتقا و جذب اساتید و اعضای هیات علمی‌ را در پیشرفت امور پژوهشی دانشگاه مهم دانست و خواستار بازنگری در آیین نامه پذیرش دانشجو و معیارهای ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی و دانشجویان در دانشگاه ها شد

وی با اشاره به ضعف های موجود در رتبه بندی دانشگاه ها و تاکید بر کمیت مقاله ها به عنوان شاخص ارزیابی، سوق دادن بودجه‌ها و تشویق‌های پژوهشی برای پایان نامه کاربردی در حوزه صنعت را از راهکارهای توسعه و ارتقای این امر برشمرد.
دکتر درهمی در پایان، ارایه آموزش های لازم به اعضای هیات علمی در حوزه ارتباط با صنعت و یافتن ادبیات مشترک با این حوزه، شبکه سازی، برگزاری جلسات غیر رسمی، اعتمادسازی بین صنعت و دانشگاه و آموزش مهارت های ارتباطی به دانشجویان را از دیگر راهکارهای دانشگاه یزد برای توسعه ارتباط با صنعت و جامعه ذکر کرد.

ارائه نتایج هم اندیشی کارگروه های پایان نامه های میان رشته ای، شاخص ارزیابی پایان نامه‌های کاربردی و تجربیات کاربردی سازی پایان نامه ها توسط نمایندگان این کارگروه ها، برگزاری پنل های تخصصی مرکز مطالعات رفاه اجتماعی و خبرگان صنعت و جامعه، نشست هدایت و راهبری پایان نامه ها و میز مذاکره دانشجویان با صنعتگران از برنامه های جانبی این همایش یک روزه بود که به همت دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه یزد برگزار شد.