دسترسی سریع
  بازدید : 707
تاریخ انتشار : 9 آذر
به منظور بررسی وضعیت شرکت های مستقر در مرکز رشد؛
بازدید معاون پژوهش و فناوری از مرکز رشد جامع دانشگاه
بازدید معاون پژوهش و فناوری از مرکز رشد جامع دانشگاه
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد به همراه مدیر امور فناوری و سرپرست مرکز رشد دانشگاه یزد، روز شنبه 9 آذرماه از مرکز رشد جامع دانشگاه یزد بازدید کرد.

در این بازدید دکتر ولی درهمی با مدیران شرکت ها گفتگو و از نزدیک در جریان فعالیت ها و مشکلات آن ها قرار گرفت.
دکتر درهمی در این دیدار با تاکید بر ایجاد ساز و کارهای ارتباط بیشتر شرکت‌ها با بدنه علمی دانشگاه، برای پیگیری و رفع مشکلات مطرح شده داد، قول همکاری داد.