لینک های ضروری
  بازدید : 1165
تاریخ انتشار : 12 آذر
طی ابلاغ‌های جداگانه؛
معرفی رییس نظام پیشنهادهای دانشگاه یزد و چند انتصاب دیگر
معرفی رییس نظام پیشنهادهای دانشگاه یزد و چند انتصاب دیگر
رییس دانشگاه یزد، دکتر حسین افراسیابی را به عنوان رییس نظام پیشنهادهای دانشگاه منصوب و از زحمات دکتر محمدرضا‌ فاضل در مدت تصدی این سمت تقدیر و تشکر کرد.
دکتر قاسم برید‌لقمانی همچنین با نگارش نامه ای دکتر حمید کبیری‌شاه آباد، استادیار گروه آموزشی حقوق و علوم سیاسی را به مدت دوسال به عنوان عضو شورای انضباطی تجدید نظر دانشجویان معرفی کرد و از تلاش‌های دکتر مجتبی ملک افضلی اردکانی در مدت عضویت در این شورا قدردانی کرد.

انتصاب دکتر اسماعیل فرنود به عنوان رابط دانشگاه یزد در کارگروه همکاری‌های علمی و بین المللی کشورهای فرانسه، لوگزامبورک و بلژیک از دیگر انتصاب‌های جدید رییس دانشگاه در هفته‌‌های اخیر بوده است.

دکتر برید‌لقمانی، دکتر سیدمحمدعلی موسوی‌زاده را به عنوان عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی به مدت یک سال معرفی کرد و از زحمات دکتر مجید شخصی‌نیائی در مدت عضویت در این کمیته تشکر کرد. 

ابقای دکتر علیرضا فتوحی فیروز‌‌آباد به عنوان عضو شورای بررسی موارد خاص به مدت دوسال دیگر، از ابلاغ های جدید رییس دانشگاه یزد بود.