دسترسی سریع
   بازدید : 1841
تاریخ انتشار : 12 آذر1398
با هدف آشنایی با مشکلات و راه‌های مقابله با سالمندی:
بازدید دانشجویان پردیس مهریز از خانه سالمندان این شهرستان
بازدید دانشجویان پردیس مهریز از خانه سالمندان این شهرستان
دانشجویان گروه روان‌شناسی پردیس مهریز، سه‌شنبه 12آذرماه از خانه سالمندان این شهر بازدید کردند.
در این بازدید، دکتر احمد ابویی، مدیر خانه سالمندان مهریز، توضیحاتی در باب مشکلات سالمندی و راه‌های مقابله با آن ارائه داد.