دسترسی سریع
   بازدید : 1345
تاریخ انتشار : 18 آذر1398
تازه ‌های خبری از پردیس مهریز:
برنامه‌های پردیس مهریز به مناسبت بزرگداشت روز قانون اساسی
برنامه‌های پردیس مهریز به مناسبت بزرگداشت روز قانون اساسی
بزرگداشت روز قانون اساسی، به همت اعضای انجمن علمی حقوق پردیس مهریز در تالار شهید منتظرقائم دانشگاه یزد برگزار شد.
دکتر امید شیرزاد، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد، ضمن  بیان مقدمات و کلیاتی در رابطه با مفهوم قانون اساسی و مشروطه خواهی و مباحث مرتبط با آن در تاریخ معاصر ایران پرداخت.
در ادامه دکتر شیرزاد در قالب تحلیل حقوقی چالش‌های صیانت از قانون اساسی، به ضرورت تأسیس دادگاه قانون اساسی در نظام حقوقی ایران اشاره کرد و با آسیب شناسی برخی کاستی‌های موجود بر تقویت ظرفیت‌های فعلی صیانت از قانون اساسی همچون شورای نگهبان و قانون اساسی، دیوان عدالت اداری و مسئولیت ریاست جمهوری در پاسداری از قانون اساسی، تأکید نمود.
سپس دکتر ابراهیم طاهری، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه، در قالب تحلیل گفتمانی فرآیند بازنگری قانون اساسی از سال۶۸، و برخی گفتمان‌ها و ایده‌های موجود در صورت مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ پرداخت و نقش هریک از آنها در تغییر قانون اساسی را تحلیل کرد.
در پایان این جلسه همچنین نشست پرسش و پاسخ برگزار شد.  
بازدید دانشجویان رشته حقوق پردیس مهریز و دانشجویان فقه و حقوق دانشگاه یزد از کانون وکلای دادگستری استان یزد بخش دیگر از برنامه‌های پردیس مهریز به مناسبت بزرگداشت روز قانون اساسی بود.