دسترسی سریع
   بازدید : 1389
تاریخ انتشار : 23 آذر1398
با هدف مشارکت در حفظ منابع ملی:
مشارکت دانشجویان پردیس مهریز در کاشت نهال
مشارکت دانشجویان پردیس مهریز در کاشت نهال
به مناسبت 14آذر مصادف با روز جهانی خاک، دانشجویان پردیس مهریز دانشگاه یزد همگام با سراسر کشور اقدام به کاشت نهال کردند.
این اقدام دانشجویان پردیس مهریز در راستای نهضت نهالکاری همگانی برای ایرانی سرسبز و با مشارکت اداره کل منابع طبیعی استان یزد در شهرستان بافق انجام شد.
دکتر عاطفه شهبازی، مدرس درس شناخت منابع طبیعی، کاشت نهال را گامی موثر در جهت مشارکت و ترغیب دانشجویان در احیا و حفاظت از منابع ملی کشور دانست.