دسترسی سریع
   بازدید : 2109
تاریخ انتشار : 27 آذر1398
با حکم رییس دانشگاه یزد؛
رییس دانشکده علوم ریاضی منصوب شد
رییس دانشکده علوم ریاضی منصوب شد
دکتر قاسم بریدلقمانی، طی ابلاغی دکتر حمزه ترابی را به عنوان رییس دانشکده علوم ریاضی منصوب کرد.
دکتر حمزه ترابی، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه یزد و دانش‌آموخته کارشناسی آمار دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد آمار دانشگاه خوارزمی و دکترای آمار از دانشگاه شیراز است. 

وی از سال 1387تا 1391به عنوان مدیر گروه آمار دانشگاه یزد فعالیت داشته است.

دکتر  بریدلقمانی همچنین با نگارش نامه ای از خدمات دکتر حجت اله ذاکر زاده فروشانی در مدت تصدی این سمت قدردانی کرد.

رییس دانشگاه یزد همچنین با صدور ابلاغ دیگری، دکتر عبدالمجید سودمندی را به مدت دوسال به عنوان عضو کارگروه تخصصی و عضو گروه بازدید‌کننده دانشگاه‌های پیام نور استان معرفی کرد. 

خبر دیگر اینکه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد اخیرا دکتر عبدالحمید انصاری را به مدت دوسال دیگر به عنوان مشاور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه معرفی کرد. 

رییس پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد نیز دکتر احسان لشگری را به عنوان رییس بخش آمایش سرزمین گروه جغرافیا به مدت دوسال دیگر ابقا کرد.