لینک های ضروری
  بازدید : 5525
تاریخ انتشار : 3 دي
براساس گزارش پایگاه های اطلاعاتی WOSو ESI ؛
دو عضو هیات علمی دانشگاه یزد، در بین دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند
دو عضو هیات علمی دانشگاه یزد، در بین دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند
براساس گزارش دریافتی از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یزد، دکتر علی مصطفایی پور و دکتر محمد مظلوم اردکانی بر اساس پایگاه های اطلاعاتی WOSو ESI موفق شدند در سال 2019 بین یک درصد دانشمندان برتر دنیا قرار بگیرند.
ملاک تعیین رتبه بر اساس 3 شاخص است که عبارتند از نسبت تعداد کل استناد‌ها به مقالات استناد‌کننده با متوسط جهانی 1.5، تعداد متوسط خود‌استنادی پژوهشگران به ازای هرمقاله با متوسط جهانی 6 و درصد متوسط خود‌استنادی پژوهشگران که متوسط درصد جهانی آن رقم  14 است.
پایگاه استنادی ESI هر ساله براساس معیارهای بین‌المللی آخرین رتبه‌بندی دانشگاه های برتر دنیا در میان مؤثرترین دانشگاه های پراستناد دنیا را از ۱۰ سال گذشته که مدام در حال به‌روزرسانی است اعلام می کند. 
موسسات، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می‌توانند در بین یک درصد برتر دنیا قرار بگیرند که این استنادات بیانگر ارزشمندی و کیفیت یافته‌ها و تولیدات علمی هستند.  
همچنین معیار انتخاب پژوهشگر برتر تعداد استنادات صورت گرفته به تولیدات آنها می باشد که بر همین اساس پژوهشگرانی که توانسته اند براساس تحقیقات خود به بالاترین سطح اعتبار بین المللی دست یابند در دسته پژوهشگران یک درصد و۲۰ درصد برتر دنیا قرار می گیرند.