دسترسی سریع
   بازدید : 1364
تاریخ انتشار : 5 دی1398
با هدف بررسی نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم نهاد و فعالان اجتماعی:
برگزاری چهارمین پیش همایش عدالت ترمیمی در دانشگاه یزد
برگزاری چهارمین پیش همایش عدالت ترمیمی در دانشگاه یزد
چهارمین پیش همایش بین المللی عدالت ترمیمی با عنوان نقش سازمان‌های مردم نهاد در ایجاد شهر ترمیمی روز چهارشنبه چهارم دی‌ماه 1398 به همت انجمن های علمی حقوق و فقه و حقوق دانشگاه یزد و پردیس مهریز و با همکاری دبیر‌خانه همایش بین المللی عدالت ترمیمی در دانشگاه یزد برگزار شد.
نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم نهاد و فعالان اجتماعی استان یزد در ایجاد سند تحول تعامل سازمان‌های مردم نهاد با قوه قضاییه هدف برگزاری این پیش همایش بود که سه بخش برگزار شد.
در بخش اول پیش همایش دکتر محمد فرجیها، مدیرگروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران، به شفاف سازی مفهوم عدالت ترمیمی و شهر ترمیمی پرداخت.
به گفته وی عدالت ترمیمی مفهومی جدیدی برای روشی قدیمی است که در گذشته وجود داشته است. دکتر فرجیها افزود: در گذشته قبل از این‌که دولت‌ها به مفهوم امروزی ظهور کنند خود مردم و جامعه محلی و طرفین دعوا که پس از ارتکاب جرم با تعامل با یکدیگر مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را برطرف می‌کردند و بعد‌ها دولت‌های مدرن تحت عنوان تخصصی و حرفه‌ای کردن امور به تدریج نقش مردم و جامعه محلی را به حاشیه راندند و خودشان را جایگزین جامعه محلی دانستند.
وی با بیان اینکه اندیشه‌های عدالت ترمیمی رشد می‌کند و اینک با مفاهیمی مانند شهر ترمیمی نیز روبه رو می‌شویم، شهر ترمیمی را شهری دانست که مسائل و آسیب‌ها با مشارکت مردم شناسایی می‌شود و تمرکز بر عوامل زیر بنایی  وقوع جرم و اختلاف است و نه پاسخ‌های سزاگرایانه.
فخرالسادات خامسی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد، دکتر محمدرضا حدادزاده، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دکتر حسن قاسمی مقدم، رییس بخش حقوق گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد نیز در این بخش به ایراد سخن پرداختند.
موانع و تجربه‌های سازمان‌های مردم نهاد در تحقق شهر ترمیمی عنوان بخش دوم پیش همایش بود که نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد پس از تقسیم شدن به سه کارگروه تخصصی با عناوین نقش سازمان‌های مردم نهاد در پیش‌گیری از جرم، نقش سازمان‌های مردم نهاد در حمایت از بزهدیده و میانجی‌گری و نقش سازمان‌های مردم نهاد در اجرای احکام به بحث و گفت و گو پیرامون موانع و مشکلات و تجربیات‌شان پرداختند.
جمع بندی نتایج پنل‌های سه گانه بخش پایانی این پیش همایش بود.
در چهارمین پیش همایش بین المللی عدالت ترمیمی بیش از هشتاد سازمان مردم نهاد استان یزد و فعالان اجتماعی، مسئولان قضایی و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان حضور داشتند.