دسترسی سریع
   بازدید : 1577
تاریخ انتشار : 17 دی1398
همزمان در سه تالار دانشگاه یزد:
برگزاری پنل‌های تخصصی دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی
برگزاری پنل‌های تخصصی دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی
در حاشیه دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی به میزبانی دانشگاه یزد، پنل‌های تخصصی این همایش در سه تالار دکتر جلیل‌شاهی، اندیشه و فرهنگ دانشگاه در حال برگزاری است.
ارائه ضوابط و قوانین مربوط به فضاهای دانشگاهی در بناها و بافت‌های تاریخی، اصول و مقررات پروژهای عمرانی در فضاهای دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری و بیان تجربیات اجرایی در خصوص دانشگاه رازی کرمانشاه(نگهداری فضاهای دانشگاهی) و دانشگاه باهنر کرمان(نقد و بررسی طرح جامع) و نیز ارائه مقالات مرتبط با معماری فضاهای دانشگاهی تحلیلی نظیر آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی و طراحی معماری مراکز آموزش عالی ایران، ارزیابی اقلیمی و زیست محیطی فضاهای باز پردیس دانشگاه مازندران بابلسر، تحلیل و بررسی دانشکده ساختمان و معماری دانشگاه تکنیکی تاجیکستان و ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان از فضای دانشکده، عوامل مطلوبیت در فضاهای دانشگاهی، بررسی عامل کالبدی تأثیرگذار بر طراحی فضاهای  عمومی سرزنده  دانشگاهی و کیفیات مطلوب در طراحی ساختمان‌های آموزشی تک جنسیتی دانشگاهی عناوین پنل‌های تخصصی روز اول این همایش است.
ادامه این پنل‌های تخصصی در روز دوم همایش که روز چهارشنبه 18آذرماه است، برگزار خواهد شد. در این پنل‌های موضوعات ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
اصول و ضوابط طرح‌های جامع پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه پایدار و نیز  بیان تجربیات درخصوص دانشگاه یزد(معرفی طرح جامع) و دانشگاه هنر اصفهان(نقد و بررسی طرح جامع) و ارائه مقالاتی با موضوعات لرد، گاهِ پیوند فضای دانشگاهی و فضای شهری، ارزیابی به کار گیری ملات سیمان پی سی سی با افزودنی پودر لاستیک برای اجرا و تعمیرات  معابر در راستای مدیریت سبز، تأثیر محیط فضای آموزشی بر یادگیری دانشجویان ، تعیین اولویت‌های طرح جامع کالبدی دانشگاه یزد با سنجش میزان رضایت کاربران دانشگاه یزد از فضاهای آموزشی، رفاهی و عمومی دانشگاه، پیوند سرگذشت با سرنوشت دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد و بررسی تأثیرگذار بناهای آموزشی در روند معاصر سازی بافت‌های تاریخی.