لینک های ضروری
  بازدید : 1261
تاریخ انتشار : 22 دي
در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی:
رساله دانشجوی دانشگاه یزد، یکی از سه رساله منتخب معرفی شد
رساله دانشجوی دانشگاه یزد، یکی از سه رساله منتخب معرفی شد
در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی و در بخش رساله‏ های برتر دانشجویی کلیه دانشگاه‏های کشور در حوزه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، رساله دانشجوی دانشگاه یزد به عنوان یکی از سه رساله منتخب طرح پارسا انتخاب شد.
در این کنفرانس که مرجع‏ترین کنفرانس ملی در حوزه منابع انسانی به شمار می‏آید، از میان 12رساله پذیرفته شده، رساله دکتر مونا اسماعیل‏ زاده دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی با عنوان طراحی مدل سنجش دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه ‏ها و مؤسسات آموزش عالی ایران به عنوان یکی از سه رساله منتخب طرح پارسا انتخاب شده و از ایشان تقدیر به عمل آمد.
رساله مذکور به استاد راهنمایی دکتر مهدی سبک‏ رو و دکتر اکبر اعتباریان به نگارش درآمده است.
چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی، با هدف بومی‏ سازی مدل‏ها و تئوری‏های موجود در این حوزه، روزهای 17و 18دی‏ماه جاری با همکاری تمامی دانشگاه معتبر کشور در دانشگاه تهران برگزار شد.