لینک های ضروری
  بازدید : 1189
تاریخ انتشار : 25 دي
با هدف انجام فعالیت های مشترک صورت گرفت:
انعقاد تفاهم نامه بین دانشکده هنر و معماری یزد و وین
انعقاد تفاهم نامه بین دانشکده هنر و معماری یزد و وین
با هدف انجام فعالیت‌های مشترک تفاهم‌نامه‌ای بین دانشکده هنر و معماری یزد و دانشکده معماری پلی تکنیک وین منعقد شد.
به گزارش دریافتی از دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه یزد، این تفاهم‌نامه پس از گذشت یک ماه از بازدید دکتر ماریانو دارینگ، رییس دانشکده معماری دانشگاه پلی تکنیک وین از از دانشگاه یزد، بافت تاریخی و دانشکده هنر و معماری به امضا رسید.
انجام فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی مشترک در زمینه معماری گلین و بافت تاریخی و همچنین تبادل استاد و دانشجو بین دو دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد و دانشکده معماری پلی تکنیک وین از مفاد تفاهم‌نامه دو دانشگاه است.
در حاشیه این سفر این سفر دکتر ماریانو دارینگ در جریان  فعالیت های آموزشی و پژوهشی این دانشکده و پژوهشکده های معماری بومی و بادگیر قرار گرفت و همجنین گزارشی از توانمندی های پژوهشی و آموزشی دانشکده متبوع خود ارائه داد.