دسترسی سریع
  بازدید : 1992
تاریخ انتشار : 5 بهمن
با حکم معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم:
انتخاب دو عضو هیأت علمی دانشگاه یزد در کمیسیون های تخصصی وزارت عتف
انتخاب دو عضو هیأت علمی دانشگاه یزد در کمیسیون های تخصصی وزارت عتف
با حکم دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دو عضو هیأت علمی دانشگاه یزد به عنوان اعضای اصلی دو کمیسیون تخصصی شورای وزارت عتف انتخاب شدند.
طی این حکم دکتر علیرضا صدیقی انارکی، دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه یزد به عنوان «عضو حقیقی کمیسیون انرژی» و دکتر مهدی فلاح تفتی، دانشیار دانشکده مهندسی عمران به عنوان«عضو حقیقی کمیسیون تخصصی حمل و نقل و عمران» شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مدت چهار سال منصوب شدند.
شایان ذکر است در فراخوان اعضای حقیقی کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف، تعداد 26 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد کاندید بودند.