لینک های ضروری
  بازدید : 710
تاریخ انتشار : 23 بهمن
گزارش تصویری:
بازدید دانش‌آموزان دبیرستان ایران‌سنجش از دانشگاه یزد
بازدید دانش‌آموزان دبیرستان ایران‌سنجش از دانشگاه یزد
دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه ایران سنجش منطقه 13 شهر تهران، صبح روز چهارشنبه 23بهمن‌ماه جاری، از دانشگاه یزد بازید کردند.
در این بازید تعداد 40 نفر از دانش‌آموزان دوره دوم این مرکز از دانشکده‌های شیمی و فیزیک و همچنین گروه زیست‌شناسی و آزمایشگاه‌های مربوطه بازید کردند.
در ادامه این گردش علمی دانش‌آموزان از توضیحات کارشناسان دانشگاه یزد در پاسخ به سوالات خود درباره این سه رشته بهره مند شدند.
بازید دانش‌آموزان دبیرستان ایران سنجش بخشی از برنامه‌های اردوی یزدگردی آنان در هفته جاری بود.