لینک های ضروری
  بازدید : 885
تاریخ انتشار : 21 اسفند
برای نخستین بار در دانشگاه یزد صورت گرفت:
امضای توافق نامه اجرایی تبادل دانشجو بین دانشگاه یزد و دانشگاه چیتی پسکارای ایتالیا
امضای توافق نامه اجرایی تبادل دانشجو بین دانشگاه یزد و دانشگاه چیتی پسکارای ایتالیا
در راستای اجرایی شدن تفاهم‌‌نامه بین دانشگاه یزد و دانشگاه چیتی پسکارای ایتالیا که در سال گذشته منعقد شده بود، مقدمات تبادل دانشجو میان این دانشگاه‌ ها با امضای توافق نامه آغاز شد.
در این توافق نامه آمده است دو دانشگاه می توانند سالانه حداکثر 10 دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی را برای اهداف آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت مبادله نمایند. 

انتخاب دانشجویان از سوی دانشگاه مبدا انجام خواهد شد و دانشگاه مقصد در صورت فراهم بودن امکانات، هزینه ثبت نام و اقامت دانشجویان، بیمه و امکانات آموزشی را عهده دار خواهد بود.

این توافق نامه در مدت 5 سال آینده قابل اجراست و در حال حاضر دستورالعمل انتخاب دانشجویان برای آغاز اجرایی شدن این توافق در حال تدوین است. امید می رود که از سپتامبر 2020 در دو‌ دانشگاه، این برنامه اجرایی شود.