لینک های ضروری
  بازدید : 1460
تاریخ انتشار : 11 فروردين
با ابلاغ ریاست دانشگاه یزد؛
رییس گروه آموزش های آزاد و مجازی این دانشگاه منصوب شد
رییس گروه آموزش های آزاد و مجازی این دانشگاه منصوب شد
دکتر قاسم برید لقمانی طی حکمی، دکتر علی اکبر تدین تفت را به مدت دوسال به سمت رییس گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه یزد منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است:

امید است با بهره گیری از ظرفیت های مختلف در تحقق اهداف بلند دانشگاه و بخصوص توسعه آموزش های غیر رسمی موفق باشید.

دکتر برید لقمانی همچنین طی نگارش نامه ای جداگانه، از زحمات دکتر حمیدرضا میرزایی در مدت تصدی این سمت قدردانی کرد.