لینک های ضروری
  بازدید : 1807
تاریخ انتشار : 11 فروردين
با هدف تأمین بخشی از نیازهای ضروری کادر درمانی استان
تولید لباس گان پزشکان و پرستاران به صورت خیریه در دانشگاه یزد 
تولید لباس گان پزشکان و پرستاران به صورت خیریه در دانشگاه یزد
کارگاه تولید گان های ایزوله و محافظتی پزشکان و پرستاران به همت دانشکده نساجی دانشگاه یزد و با همکاری کارگاه دوخت مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع) و گروه طراحی و دوخت چیستا، در دانشگاه یزد در حال فعالیت است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه یزد، این کارگاه در پی شیوع بیماری کرونا و اعلام نیاز دانشگاه علوم پزشکی یزد برای تامین پوشش های ایمنی کادر درمانی در محل دانشکده نساجی دانشگاه یزد دایر شده است.


تولیدات این کارگاه جهت پرتودهی به پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای یزد ارسال شده و به تایید مرکز پرتونگاری انرژی اتمی و بیمارستان شهید صدوقی می رسد. این لباس ها به صورت کاملاً رایگان و در قالب یک فعالیت خیریه در اختیار کادر درمانی استان قرار خواهد گرفت.


این کارگاه فعالیت خود را از ۵ فروردین ماه آغاز کرده است و تاکنون ۵۰۰ عدد لباس گان تولید نموده است. 


توانایی تولید این کارگاه، روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ دست از گان های بیمارستانی است که در روزهای آینده با بسیج تمام امکانات موجود، به حداکثر ظرفیت خواهد رسید.