لینک های ضروری
  بازدید : 537
تاریخ انتشار : 27 ارديبهشت
از سوی معاونت پژوهش وفناوری وزارت علوم؛
استاد دانشگاه یزد، رییس انجمن آبخیزداری ایران شد
استاد دانشگاه یزد، رییس انجمن آبخیزداری ایران شد
دکتر علی طالبی، در آخرین جلسه انجمن آبخیزداری ایران در سال 98 به عنوان رییس هیات مدیره انجمن آبخیزداری ایران انتخاب و از سوی معاونت پژوهش وفناوری وزارت علوم به مدت سه سال رییس انجمن آبخیزداری ایران منصوب شد.
دکتر طالبی استاد تمام پایه 29 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد است و تاکنون4 جلد کتاب تخصصی و بیش از 40 مقاله به زبان لاتین و 80 مقاله علمی- پژوهشی به زبان فارسی را تالیف کرده است .

دکترطالبی عضواصلی هیات مدیره انجمن هیدرولوژی ایران است و از مسئولیت‌های اجرایی وی می توان به معاون دانشکده منابع طبیعی اردکان (1376-1378) ، سرپرست دانشکده منابع طبیعی اردکان ( 1378-1380) و مدیر گروه مرتع و آبخیزداری (1388-1392) اشاره کرد.

انجمن آبخیزداری ایران یک تشکل غیردولتی و غیرانتفاعی است که از سال 1377 فعالیت خود را با عضویت بیش از 450 نفر از استادان، محققین و کارشناسان در مباحث آب و خاک از مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و اجرایی کشور با هدف گسترش و ارتقاء علم آبخیزداری و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزش و پژوهش در زمینه های مرتبط آغاز کرده است.

هم اکنون انجمن آبخیزداری ایران با بیش از 1000 عضو فعالیت داشته و مجلات علمی پژوهشی متعددی شامل مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، مجله اکوهیدرولوژی، مجله ترویج و توسعه آبخیزداری و مجله تخریب و احیای اراضی را در دست چاپ دارد.