لینک های ضروری
  بازدید : 706
تاریخ انتشار : 27 ارديبهشت
گفتگو با معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
مهمترین هدف ما ارتقای دانشگاه یزد به دانشگاه مولد سرمایه و کار آفرین
مهمترین هدف ما ارتقای دانشگاه یزد به دانشگاه مولد سرمایه و کار آفرین
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه نقش بسزایی در بستر سازی، مدیریت و گسترش فعالیت های پژوهشی و افزایش توانِ بالقوة تحقیقاتی دانشگاه برعهده دارد. سیاستگذاری و ارائة خدمات در بخش پژوهش، فناوری و ارتباط با صنعت به منظور ارتقاء بخشیدن به جایگاهِ ملّی و بین المللی از جمله اهداف برجستة معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه است. این مهم، با تلاش بی وقفه تحقق پذیر است.
به منظور آشنایی با اهداف و برنامه های این حوزه، گفتگویی با معاون پژوهش و فناوری دانشگاه انجام شد. دکتر ولی درهمی در این گفتگو برنامة اصلی این حوزه را حرکت در رسیدن به دانشگاه نسل سوم و چهارم یعنی دانشگاه مولد سرمایه و کارآفرین عنوان کرده و درگیری بیش از حدِّ حوزه معاونت پژوهش و فناوری به امور پژوهانه و حجم زیاد نامه های مربوط در  این زمینه را نیز به عنوان مهمترین چالش موجود بر شمرده است. وی در ادامه به تشریح اقدامات انجام گرفته و در دست اقدام در این حوزه پرداخته است.
متن کامل گفتگو بدین شرح است:
از حضور جناب عالی در این گفتگو، مشعوف و سپاسگزاریم.
۱ـ لطفا به ترتیب اولویت، فهرستی از مهمترین برنامه‌های خود را در حوزه معاونت پژوهش و فناوری بیان فرمایید.
تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات و فعّالیّت ها به پردیس ها
کاربردی کردن پایان نامه های دانشجویی
توسعة ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه و تشویق استادان در این زمینه با شبکه سازی

۲- به نظر شما مهمترین چالش‌های موجود در حوزة معاونت پژوهش و فناوری به ترتیب اهمّیّت کدام‌ است؟
درگیری بیش از حدِّ حوزه معاونت پژوهش و فناوری به امور پژوهانه و حجم زیاد نامه های مربوط در  این زمینه
مقاله محور بودن اکثر فعّالیتهای اعضای هیئت علمی و نبود کانالهای کافی ارتباط با صنعت و جامعه
رشد هزینه ها در امور پژوهشی و کمبود بودجه 
تعداد زیاد جلساتی که معاون پژوهشی باید در داخل و خارج از دانشگاه شرکت نماید.

۳- با توجّه به شناختی که از فرصت‌ها و چالش‌های موجود دارید، فکر می کنید برنامه هایی که برای ارتقای سطح پژوهش و فناوری دارید تا چه اندازه قابل دسترسی باشد؟ 
برنامة اصلی، حرکت در رسیدن به دانشگاه نسل سوم و چهارم یعنی دانشگاه مولد سرمایه و کارآفرین است. توجّه شود که مهمترین رکن دانشگاه اعضای هیئت علمی آن هستند. برداشت اینجانب این است که هم اینک علاوه بر آیین نامه و طرح هایی که وزارتخانه ابلاغ کرده است، این انگیزه در هیئت علمی هم ایجاد شده است  که در این جهت گام بردارند. در مجموع پیش بینی من آن است که در یک سال آینده درحدِّ 50 درصد از برنامه ارتقایی لحاظ شده، قابل دسترس باشد.

۴- لطفا درباره کتابخانه، تعداد منابع فارسی و انگلیسی، کتابخانه‌های اقماری و مجازی توضیحاتی بیان فرمایید. 
تعداد منابع فارسی و انگلیسی، کتابخانه‌های اقماری و مجازی کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد:
-تعداد منابع فارسی:   170000
-تعداد منابع انگلیسی: 80000
کتابخانه های اقماری و مجازی: هنر و معماری، کتابخانه پردیس علوم انسانی، کتابخانه حضرت زینب، کتابخانه اندیشه نهاد و کتابخانةپردیس مهریز.

۵- علاقه‌مندیم در بارة آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های پژوهشی اطّلاعاتی را در اختیار ما بگذارید. 
در حال حاضر در حدود 50 آزمایشگاه و کارگاه آموزشی-تحقیقاتی فعّال در رشته های مختلفی علوم پایه و فنی-مهندسی در دانشگاه یزد وجود دارد و خوشبختانه در طیِّ سالهای اخیر تجهیزات آزمایشگاهی از وضعیت بروز رسانی خوبی برخوردار بوده اند. شایان ذکر است دانشگاه هم اکنون دارای تجهیزات قابل توجهی مانند XRD، XRF، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)، کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) و جذب اتمی است که در حال سرویس دهی به اعضای هیئت علمی، دانشجویان و صنعت است. همچنین دانشگاه یزد در شبکة آزمایشگاهی فناوری های راهبردی عضویت دارد و در نتیجه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه یزد می توانند از خدمات سایر آزمایشگاههای عضو این شبکه در سراسر کشور استفاده نمایند و افراد عضو این شبکه نیز می توانند از خدمات آزمایشگاهی دانشگاه یزد بهره مند گردند. 
خوشبختانه با تخصیص ارزی هم که به دانشگاه تعلق گرفت، تجهیزات خوبی در حال خریداری و تحویل به آزمایشگاه مرکزی هست.

۶- مهمترین اقدامات صورت گرفته در بخش ارتباط با صنعت در دوران مسئولیت جناب عالی چه بوده است؟ 
در طول 7 ماه گذشته که از شروع فعّالیّت اینجانب درحوزة معاونت پژوهشی می گذرد، مهمترین اقدامات در خصوص ارتباط با صنعت به شرح زیر است:
-گسترش شبکه و نهاد سازی در جهت ارتباط بیشتر دانشگاه با جامعه و صنعت
-لحاظ کردن موارد تشویقی برای اعضای هیئت علمی که طرح پژوهشی دارند همچون: پرداخت کمتر از یک هفته به مجری پس از واریز هزینة قرارداد به دانشگاه، بالا بردن سقف هزینه کرد در سفرهای خارجی، اضافه کردن ظرفیت پذیرش دانشجو، لحاظ کردن شرط طرح پژوهشی بیرونی در معیارهای  انتخاب پژوهشگر برتر. 
-شفافیت عملکرد با شتاب دهنده ها،  مرکز رشد، و مرکز انتقال فناوری.
توسعة ارتباط با صنایع و سازمانها و تعریف روالهای جدید. برای مثال  انعقاد قراردادهایی  با شهرداری و سازمان نظام مهندسی برای مشاورة اعضای هیئت علمی  خدمات مشاوره بدهند در حال انعقاد است. 
- انسجام و تقویت جایگاه نمایندگان ارتباط با صنعت در دانشکده ها/ گروه ها.
- ساماندهی، مدیریت و نظارت بر تفاهم‌نامه‌های برون دانشگاهی.
- پیگیری و تصویب ایجاد پردیس فناوری دانشگاه در زمینی به مساحت 21 هکتار درهیئت امنا.
- تشکیل کارگروه طرح تحوّل  همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت.

۷-  آیا تفاهم نامه همکاری پژوهشی با هدف انجام طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی مشترک با دانشگاه‌های دیگر ( داخلی و خارجی) دارید؟ در چه زمینه هایی؟ 
تفاهم نامة همکاری با CRAterre-International Centre for Earth Construction  (مرکز معماری خاک کراتر) با عنوان "حفاظت و ارزش بخشی به میراث جهانی شهر یزد" به مدت 48 ماه از 15 فوریه 2019 تا 14 فوریه 2023 با بودجه تقریبی 200 هزار یورو .
همچنین یک تفاهم نامه با مؤسسه تحقیقات صنایع هوایی و مواد فدراسیون روسیه(VIAM) منعقد شده است. در این زمینه یک طرح مشترک هم به مبلغ تقریبی 50 هزار دلار نهایی شده است.
8- لطفا بفرمایید بر اساس ارزیابی های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت «عتف» در زمینه شاخص‌های مختلف علمی پژوهشی به ویژه h-Index  وضعیّتِ دانشگاه یزد چگونه است؟
- دانشگاه یزد در بین دانشگاه های جامع کشور در رتبة 23  و بر اساس شاخص های پژوهشی در رتبة24 دانشگاه های کشور قراردارد. میانگین شاخص h_index دانشگاه یزد 5.68 و وضعیت پردیس ها و دانشکده های مستقل به صورت زیر است:
ردیف پردیس/دانشکده مستقل میانگین بیشترین مقدار
1 علوم پایه 10.8 91
2 فنی و مهندسی 6.9 34
3 منابع طبیعی و کشاورزی 4.96 12
4 علوم انسانی و اجتماعی 2.36 12
5 هنر و معماری 1.03 6

9- در بارة نقش کتاب‌ها و مجلات در رنکینگ دانشگاه توضیح دهید. کدام مؤثّرتر و کاربردی‌تر هستند؟ رتبة دانشگاه یزد در (Webometrics) و رده بندی علمی (University Ranking By Academic Performance)  در ردة چندم است؟  
طبق نظام رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسّسات پژوهشی ایران، تعداد مجلات بین المللی چاپ شده در پایگاه جی سی  آر کلاریویت انالیتیکس دارای وزن 3 و تعداد مجلات نمایه شده در سامانة نشریات علمی جهان اسلام در ISC ، دارای وزن 2 است. همچنین در زمینة تعداد کتب تهیه شده توسط اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها وزن 2 را دارد. 
- رتبة دانشگاه یزد در webometrics 2183  و در رده بندی علمی (University Ranking By Academic Performance) 1540 است. شاخص اصلی در این رده بندی ها مقالات علمی بین المللی است.

10- آیا مرجعی برای ارزیابی و سنجش میزان اهمّیّت و توسعة تولیدات علمی دارید؟ 
مهمترین مرجعی که وزارت علوم روی آن تاکید دارد پایگاه استنادی جهان اسلام و شاخص های تعریف شده توسط آن است. البته اخیرا توجه بیتشر روی شاخصهای ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت است؛ بنابراین ، شاخص های تعداد طرح های پژوهشی کاربردی و میزان تاثیر گذاری فعّالیّتهای اعضای هیئت علمی در صنعت و جامعه بیشتر مورد توجه هستند.

۱1- کوشش شما برای پژوهش های مورد نیاز جامعه تا چه حد است؟ به عنوان مثال آیا درباره مقابله با ویروس کووید 19 که موضوع و نیاز روز است؛ پژوهشی درون دانشگاهی یا مشترک با دیگر دانشگاه‌ها در دست اقدام است؟
هم اینک دفتر ارتباط با صنعت و دفتر انتقال فناوری با جلسات و بازدیدهای متعدد به منظور  انتقال نیازهای جامعه و صنعت به پژوهشگران اقدام می نمایند. بطور متوسط  در هفته یک بازدید انجام می شود و دو جلسه در هفته در این خصوص با حضور مدیران مرتبط در دفتر معاون پژوهشی تشکیل می‌گردد.  درخصوص مقابله با ویروس کووید ۱۹ در حال حاضر فعّالیّت های انجام شده توسط دانشگاه در قالب یک فایل اینفوگرافی تهیه و به وزارت عتف ارسال شده است : 
 از جمله موارد انجام شدة آن می توان به تهیّة گان های پزشکی توسط دانشگاه (روزانه به تعداد ۲۰۰ لباس) اشاره نمود. همچنین  طرح پژوهشی ربات پرستار که با پشتیبانی شورای شهریزد و سازمان فاوا در زمان همه‌گیر شدن کرونا مصوّب شد به مراحل نهایی خود نزدیک می شود از این دسته است.


12- لطفا بفرمایید با شرایط کنونی و طرح فاصله گذاری اجتماعی، سمینارها و همایش های پژوهشی را چگونه برگزار می کنید؟  
سمینارها و همایشهای پژوهشی به صورت حضوری فعلا لغو شده است تا زمانی که شرایط به حال عادی برگردد. البته برای برگزاری سمینارها و همایش ها به صورت مجازی اقدام شده است و مواردی هم در دست اجرا ست که ان شاءالله بزودی انجام خواهد شد.