لینک های ضروری
  بازدید : 502
تاریخ انتشار : 28 ارديبهشت
رییس مرکز مطالعات رفاه اجتماعی دانشگاه یزد:
انتشار فعالیت های پژوهشی چندوجهی در خصوص همه گیری کووید 19در قالب "ترجمان دانش"
انتشار فعالیت های پژوهشی چندوجهی در خصوص همه گیری کووید 19در قالب "ترجمان دانش"
رییس مرکز مطالعات رفاه اجتماعی دانشگاه یزد، از انتشار نتیجه تحقیقات پژوهشی این مرکز با همکاری مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت در شیراز در خصوص شیوع کرونا و در قالب ترجمان دانش خبرداد.
دکتر احمد کلاته ساداتی با اشاره به  افزایش سرعت دسترسی به یافته های پژوهشی در ترجمان دانش اظهار داشت: پیش از این یافته های پژوهشی با انتشار در نشریات و  مجلات مصوب یا ارائه در کنفرانس ها به اشتراک گذاشته می شد ولی هم اکنون روش جدید برای به اشتراک گذاری و استفاده از نتایج تحقیقات تحت عنوان ترجمان دانش و انتقال و مبادله دانش در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: ترجمان دانش فرآیند به کارگیری صحیح دانش است که با ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و مصرف کنندگان پژوهش ها به ارائه محصولات و خدمات موثرتر و تقویت نظام پژوهشی منجر می شود. این موضوع در همه گیری کویید 19 اهمیت جدی گرفت تا جایی که مجلات معتبر برای انتقال یافته های پژوهشی، مقالات را در قالب PrePrint و به صورت برخط در اختیار محققان و سیاستگذاران قرار می دهند.

دکتر کلاته ساداتی  نگاه جامعه شناختی، به همه گیری کرونا ویروس، برررسی اثر ارتباط خطر برمشارکت مردم در انجام رفتارهای توصیه شده  پیشگیرانه، تجارب پرستاران به دنبال پاندمی کووید- 19 در ایران، مطالعه کیفی نگرانی های رایج به دنبال شیوع کووید-19و انتظارات رایج شهروندان از حاکمیت در این شرایط  و نیز ارزیابی عوامل موثر بر شایعات در همه گیری کویید 19 را از جمله محورهای این پژوهش برشمرد.

وی در پایان اظهار کرد: نگرش عمومی به منابع شکل گیری شایعه در مورد همه گیری کرونا، ارزیابی فرسودگی شغلی پرستاران و عوامل مرتبط در دوره شیوع کرونا و مطالعه کیفی درک و تفسیر پرستاران مبتلا به کرونا ویروس از دیگر محورهای این فعالیت پژوهشی بوده است که امیدواریم موجب انتقال نتایج به محققان و سیاستگذاران گردد.ترجمان دانش