لینک های ضروری
  بازدید : 1516
تاریخ انتشار : 1 تير
گزارش تصویری:
معرفی پروژه های عمرانی در دست اقدام دانشگاه
معرفی پروژه های عمرانی در دست اقدام دانشگاه
در حالی که یورش ویرانگر بیماری کرونا در کشور می رفت تا تمام فعالیت های اجرایی در سازمان ها و به تبع آن در دانشگاه یزد را به تعطیلی کامل بکشاند، اما این صدای امیدبخش فعالیت های عمرانی در جای جای این مجموعه بود که هرگز متوقف نشد. صدایی که در شرایط عادی دانشگاه مزاحمتش برای جلسات درس و بحث، محور بسیاری از گلایه مندی های دانشگاهیان بود، در روزهای غمبار و ساکت ناشی از یورش ویرانگر این ویروس موذی تبدیل به آهنگ امیدبخشی شده بود که بازگشت روزهای خوب و پرنشاط را نوید می داد.

فهرستی از این فعالیت ها به شرح زیر است:

 • پروژه ساختمان علوم انسانی و اجتماعی2 با زیربنای 2000 مترمربع و هزینه 25 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی
 • بازسازی آشپزخانه آفتاب با زیربنای 730 مترمربع و هزینه 15میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و اختصاصی
 • پروژه ساختمان فرهنگی اجتماعی دانشگاه  با زیربنای 2300 مترمربع و هزینه 26 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی
 • پروژه ساختمان خدمات فناوری با زیربنای 570 مترمربع و هزینه 15 میلیارد ریال از محل اعتبارات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • پروژه ساختمان خدماتی احمدی روشن با زیربنای 120 مترمربع و هزینه 2 میلیارد و 800 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و اختصاصی
 • باز سازی ساختمان فناوری 3 با زیربنای 2000 مترمربع و هزینه 13میلیارد و 780 میلیون ریال از محل اعتبارات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • بازسازی و مقاوم سازی آمفی تئاتر دانشگاه با زیربنای 2000 مترمربع و هزینه 29 میلیارد و 900 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی
 • ساختمان خوابگاه متاهلین با زیربنای 2600 مترمربع از محل اعتبارات خیرین
 • خرید و نصب پست کمپکت آمفی تئاتر با هزینه 6 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی
 • محوطه‌سازی پردیس علوم انسانی و اجتماعی به مساحت 2000 مترمربع و هزینه 4 میلیارد و 400 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و اختصاصی
 • پروژه ساختمان مخزن آزمون‌ها با زیربنای 120 مترمربع و هزینه 2 میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات اختصاصی
 • ایجاد مسیر دوچرخه‌سواری با هزینه 1 میلیارد و 140 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی
 • اجرای خط برق‌رسانی به خوابگاه متأهلین با هزینه 6 میلیارد و 400 میلیون ریال از محل اعتبارات رهبری و ملی
 • احداث ورودی و تزیینات معماری مسجد دانشگاه به مساحت 900 مترمربع و هزینه 9 میلیارد ریال از محل اعتبارات اختصاصی 
 • ساخت زمین اسکیت پردیس خوابگاهی1 به مساحت 1800مترمربع و هزینه 2 میلیارد و 500 میلیون ریال از محل سایر اعتبارات
 • ساخت زمین چمن مصنوعی پردیس خوابگاهی2 به مساحت 1060 مترمربع و هزینه 4 میلیارد و 300 میلیون ریال از محل سایر اعتبارات
 • ساخت سرای فرهنگی رسولیان با زیربنای 1000 مترمربع از محل اعتبارات خیرین
 • مرمت خانه مرتاض2 با زیربنای 569 مترمربع و هزینه 7 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی
 • مرمت خانه ترک‌زاده با زیربنای 300 مترمربع و هزینه 2میلیارد و 400 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی
 • مرمت خانه براری فاز1 با زیربنای 200 مترمربع و هزینه 2 میلیارد و 470 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی
 • مرمت خانه مرتاض3 با زیربنای 200 مترمربع و هزینه 2 میلیارد و 400 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی
 • مرمت خانه شمسایی با زیربنای 537 مترمربع و هزینه 2 میلیارد و 500میلیون ریال از محل اعتبارات ملی
 • مرمت خانه شفیع‌پور 1 با هزینه 5 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی
 • احداث فاز دو خوابگاه متأهلین با زیربنای 2600مترمربع و هزینه 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی
 • احداث سرویس بهداشتی ساختمان فجر با زیربنای 25 مترمربع از محل اعتبارات اختصاصی 

ضمنا تعمیرات سایت‌های اصلی و اقماری دانشگاه نیز در دست اقدام است.