لینک های ضروری
  بازدید : 188
تاریخ انتشار : 7 مرداد
در پنجاه و سومین نشست کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد انجام شد
بررسی پیش نویس بیانیة کانون تفکر اقتصاد در بارة  مشاغل غیررسمی در دوران کرونا
بررسی پیش نویس بیانیة کانون تفکر اقتصاد در بارة مشاغل غیررسمی در دوران کرونا
پنجاه وسومین نشست کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد، روز شنبه مورخ 4 مرداد ماه 1399 با حضور دبیر کانون تفکر اقتصاد دانشگاه و سایر اعضای این کانون با محوریت "مشاغل غیررسمی در دوران کرونا" به صورت مجازی برگزار شد.

در ابتدای نشست، دکتر حبیب انصاری سامانی، دبیر کانون تفکر اقتصاد، به تشریح بیانیة تهیه شدة این کانون وبررسی مباحث جلسات قبل در قالب سه بخش زیر پرداخت:
الف) تبیین وضع موجود
ب ) بررسی نقش  و جایگاه دولت
ج) نقش و جایگاه کارگزاران اقتصادی و اجتماعی غیر دولتی
در بخش اوّل که نقش بسیار مهمی خواهد داشت و مورد تأیید اکثریت قرار گرفته است، می توان  تصویر دقیقی از وضع موجود را برای سیاست گذاران به تفکیک استان و کشور  ارائه کرد .
بخش دوم به تبیین نقش دولت و ارایه پیشنهاهای کارا و اثر بخش برای بهبود عملکرد دولت  اختصاص یافته است.
بخش سوم  به تأثیر کارگزاران اقتصادی و اجتماعی، نقش دانشگاهها و مدارس برای انعطاف پذیری برنامه های درسی و فرهنگ سازی  برای مراقبت های مربوط به کرونا و اقتصاد کرونایی می پردازد .
سپس هر یک از اعضا نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص این بیانیه اعلام نمودند که در ادامه به آنها اشاره شده است :
تأکید برجایگاه استان در شرایط اقتصادی موجود
دکترعباس علوی  راد، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد یزد، پیشنهاد داد آمار و اطلاعات دقیق تر و کامل تر و به روزتری در این بیانیه گنجانده شود و به جایگاه استان اشاره گردد. نقش وجایگاه استان در این شرایط بهتر تبیین شود همجنین یک مقایسه ای با سایر استان ها صورت پذیرد و نقاط ضعف و قوت استان به آن اشاره شود .همچنین  تعریف بهتری از اصلاحات از جمله مشاغل غیررسمی وهمچنین  مقایسه‌ای از عملکرد کشور با سایر کشورها ارائه گردد .
دکتر مهدی حاج امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، نیز بر لزوم بازنگری در بیانیه اشاره نمود و  در ادامه پیشنهاد داد که در قسمت وضع موجود می توان باا اشاره به  بحث مرکز پژوهش‌های مجلس به موارد زیر نیز توجه نمود:
الف)ایجاد بانک اطلاعاتی در سطح ملی و استانی
ب) شفافیت هزینه کرد و بودجه
ج) توجه به سهم استان
د) پژوهش های سازمانی و نهاد های استان برای حل بحران
هـ) اختصاص  بخشی از مالیات و درآمد صنایع استان برای حل بحران مشاغل
و) توجه به ظرفیت بازارهای سرمایه
ز) استفاده از ظرفیتها بویژه صنایع استان
دکتر نرگس اکبرپور از موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، در به بروز کردن آمار و اطلاعات گزارش تاکید کرد و مقرر شد همکاری لازم را  در این زمینه به عمل آید.
دکتر رضا تقی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه یزد،  به لزوم توجه بیشتر به مشاغل خانگی، آموزش آنلاین،  انعطاف پذیر کردن مفاد بودجه و افزایش اختیارات استانها در هزینه کرد بودجه، تاکید بر بازار سرمایه  و نقش دانشگاه‌ها اشاره کرد و بر محدودیت های استان و ارائه راهکارهای عملیاتی در بیانیه تاکید کرد.
در ادامه، دکتر کاظم یاوری، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد،  با توجه به تجربیات سایر کشورها در عرصه های اقتصادی و تولیدی بر لزوم استفاده از تجربیات آنها به کار عملی در ایجاد مشاغل جدید و کارآفرینی تاکید کرد .
دکتر علوی راد نیزبا تاکید برتأثیر بحران ویروس کرونا در  اشتغال و بیکاری ، میزان  بیکاری در کشورها را به زلزله ۷ ریشتری تشبیه کرد و اظهار داشت: در این بیانیه باید به اشتغال، به ویژه مشاغل غیررسمی بیشتر پرداخته شود و جایگاه استان یزد در این زمینه مشخص شود. وی همچنین پیشنهاد کرد که اعضای کانون پیشنهادهای کاربردی را در سطح استانی و ملی ارائه کنند .
مهندس محسن بهجت از شهرک شرکت های صنعتی عنوان کرد:لازم است در بخش اقتصادی هدف گذاری گردد. وی افزود  در  این بیانیه به بخش دولتی بیش از حد اشاره شده و  به بخش خصوصی کمتر توجه شده است ؛ بنا براین لازم است ابتکار عمل را بخش خصوصی در دست بگیرد.
شایان ذکر است در این نشست، مهدی حجازی مهریزی، مهندس امیر شریف یزدی مدیر مرکز پژوهش های خورشیدی استان یزد ،دکترمحمد دهقان معاون اداره کل اقتصاد و دارایی استان، نوش آفرین عزیزی و علی محمد ساریخاتی، کارشناس پژوهشی کانون های تفکر دانشگاه یزد،  نیز حضور داشتند.