لینک های ضروری
  بازدید : 223
تاریخ انتشار : 24 شهريور
مدیریت امور فناوری اطلاعات دانشگاه یزد گزارش داد:
بهره‌وری 57 میلیارد ریالی سازمان الکترونیک در دانشگاه یزد
بهره‌وری 57 میلیارد ریالی سازمان الکترونیک در دانشگاه یزد
مدیریت امور فناوری دانشگاه یزد با ارایه گزارشی نتایج استفاده از سازمان الکترونیک آی کن در دانشگاه را طی 152 ماه گذشته اعلام کرد.

بر اساس این گزارش سازمان الکترونیک آی کن از اویل دی‌ماه سال 86 تا شهریورماه امسال به مدت 152 ماه در دانشگاه یزد در حال بهره‌برداری بوده است. در این مدت حدود 320 فرم در سازمان الکترونیک، ثبت شده و حداقل ارزش تولید شده برابر با 57 میلیاردو و 75 میلیون ریال معادل ماهیانه 375 میلیون و 160 هزار ریال بوده است.


بر اساس همین گزارش طی این مدت حداقل پنج میلیون و 121 هزار دقیقه عملیاتی معادل ماهیانه 34 هزار دقیقه عملیاتی معادل حداقل 5 نیروی انسانی تمام وقت صرفه‌جویی شده است که بخش قابل توجهی از ارزش تولیدشده را به خود اختصاص داده است. حداقل میانگین ماهیانه ارزش تولید شده به ازای هر کاربر، 336 هزار ریال است. این گزارش همچنین نتایج حاصل از بهر‌ه برداری از این نوع خدمات را معادل نجات جان حدود 76 اصله درخت عنوان کرده است.

متن کامل این گزارش در فایل پیوست قابل مشاهده است:
متن گزارش