لینک های ضروری
  بازدید : 117
تاریخ انتشار : 25 شهريور
در نشست مجازی بررسی شد:
فرصت ها و چالش های یزد برای رسیدن  به بلوغ هوشمندی
فرصت ها و چالش های یزد برای رسیدن به بلوغ هوشمندی
کانون تفکر شهر هوشمند دانشکاه یزد نشست اخیر خود را به تبیین سطوح هوشمندسازی و اقدامات و چالش‌های اصلی شهرداری و حوزه فاوا در زمینه هوشمندسازی شهر یزد اختصاص داد.

در این نشست که روز یکشنبه مورخ 16 شهریورماه 1399 به صورت مجازی برگزار گردید، پس از تشریح دستورکارنشست  توسط دکتر علی محمّد لطیف، دبیر کانون تفکر شهر هوشمند دانشگاه یزد، مهندس علیرضا کاظمی مدیرعامل شرکت سپهرافزار ایرانیان به  تبیین سطوح هوشمندسازی در سازمانها های مختلف از جمله دانشگاه ها  پرداخت.
سطوح هوشمندسازی
مهندس کاظمی در تعریف دانشگاه هوشمند گفت: دانشگاه هوشمند دانشگاهی است که با بهره گیری از
تکنولوژی آموزشی هوشمند، ابزار های هوشمند و کلاس های هوشمند، سطوح مختلفی از هوشمندی
را در بین پردیس ها، دانشکده ها و استادان رواج داده و به مرور هوشمندی را به بلوغ مورد انتظار برساند.
وی اینترنت اشیا (IOT)، محاسبات ابری (  (Cloud RFIDهوشمندی محیط (AI)، واقعیت افزوده (AR)،آزمایشگاه های مجازی از راه دور  و تکنولوژی سنسور ها را از جمله  تکنولوژی های هوشمند مورد استفاده در یک دانشگاه هوشمندبرشمرد  و افزود: برای سیستمی چون دانشگاه، 6 سطح هوشمندی به ترتیب زیر  می توان انتظار داشت:
سطح یک : انطباق  ADPATION))؛  در این سطح انتظار می رود سیستم های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری با خواست و شرایط مخاطب منطبق شوند و سرویس دهی های لازم را انجام دهند.
سطح دو:  آگاهی(Sensing)؛ در این سطح، علاوه بر آگاهی محیطی، سیستم باید از سابقة مخاطب هم آگاه باشد و به عنوان مثال اگر دانشجویی از دانشگاه اخراج شد، سیستم باید بتواند سرویس هایی را که به دانشجو تا پیش از این ارائه می شده ،غیرفعّال کند.
سطح سه:  استنتاج(Inferring)؛ در این سطح، داده ها استنتاج می شود و به عنوان مثال می توان از داده های مربوط به پارکینگ ها استنناج کرد چه کسانی و به چه دلیل از پارکینگ ها استفاده بیشتری می کنند و...
سطح چهار : پیش بینی(Anticipation)؛ در این سطح، سیستم باید بتواند آیندة شغلی، آموزشی و... مخاطبان خود را پیش بینی کند.
سطح پنج : یادگیری(Learning)؛ سیستم یا ماشین مورد استفاده در این سطح باید بتواند براساس داده های مختلف مواردی مانند تشخیص چهره، مدیریت ریسک در پروژه ها، پولشویی و ... را یاد بگیرد.
سطح شش : مدیریت خودکار(Self-Organization)؛ در این سطح، سیستم باتوجّه به شرایط خودش را به روزرسانی می کند.
مهندس کاظمی بلوغ هوشمندی در یک سیستم را میزان استفادة مخاطبان از تکنولوژی و روش های مختلف هوشمندسازی بیان کرد و سطوح مختلف بلوغ هوشمندی را به این صورت تشریح کرد:
- سطح ارائه و تست که میزان کمی از مخاطبان را دربرمی گیرد. ( حدود 2الی 3 درصد)
- سطح تلفیق و تحلیل که گروه های پیشرو به استفاده کنندگان از ابزار ها و تکنولوژی های هوشمند اضافه می شوند.
- سطح توسعه و پیاده سازی استانداردها .
- سطح ارزیابی، کنترل و مدیریت.
- سطح بهینه سازی و ارزیابی مستمر که 100 درصد مخاطبان را دربرمی گیرد.
اقدامات و چالش‌های اصلی شهرداری و حوزة فاوا در زمینة شهرهوشمند
بخش دوم از نشست  به بررسی اقدامات و چالش‌های اصلی شهرداری و حوزة فاوا  در زمینة هوشمندسازی شهر یزد اختصاص یافت.
مهندس مجید بیگی، رئیس فاوای شهرداری یزد، با معرّفی سازمان متبوع خود، این سازمان را بازوی تخصّصی فناوری اطلاعات شهر یزد خواند و برخی از مهم ترین اقدامات انجام  شده توسط این سازمان را به این صورت بیان کرد:
- برقراری برق اضطراری و مجازی سازی شهرداری؛
- جداسازی شبکة داخلی از شبکة دولت؛
- داشتن 83 کیلومتر فیبرنوری در سطح شهر؛
- طراحی، نظارت، ارزیابی و پشتیبانی شبکة شهرداری؛
- نظارت تصویری و مجازی سازی پروژه های مختلف؛
- پشتیبانی بیش از 40 نرم افزار تخصّصی که عمده ترین آنها سیستم جامع اطلاعات مکانی است.
- راه اندازی سیستم ارزیابی پیمانکاران با همکاری دانشگاه یزد؛
- روزآمدسازی نقشه ها در مناطق شهری و تصویربرداری از حوزة شهر یزد؛
وی برخی پروژه های عملیاتی شده در ذیل اقدامات فوق را به شرح زیر معرفی کرد:
- راه اندازی زیرساخت جامع خدمات شهری(سامانة سهیم) ؛
- راه اندازی سامانة اتوبوس یاب؛
- تصویربرداری هوایی شهر یزد؛
- آبیاری هوشمند فضای میدان امام علی؛
- راه اندازی سنسورهای دما، رطوبت و آلایندگی در پارک باغ ملی؛
- راه اندازی سامانة شهروندسپاری.
رئیس سازمان فاوای شهرداری یزد با تأکید بر تفاوت میان شهرهوشمند و شهر الکترونیک اظهار داشت: در شهر الکترونیک زیرساخت های شبکه هدف است؛ درحالیکه در شهر هوشمند، زیر ساخت ها ابزار محسوب می شود؛ حوزةکاری در شهر الکترونیک دولت و مردم است در حالیکه در شهرهوشمند ادغام دولت و شهروند است؛ ملاک های اصلی در شهر الکترونیک زیرساخت های فناوری است در حالیکه در شهر هوشمند  نوآوری، خلاقیّت و هوش رقابتی ملاک است و نهایتاً اینکه در شهر الکترونیک هدف اساسی سرعت، دقّت و صحّت است، درحالیکه در شهرهوشمند چابکی و هوشمندی هدف اساسی محسوب می شود.
مهندس بیگی، با تأکید براینکه هدف سازمان فاوا در یزد هوشمندسازی شهر است نقشةراه هوشمندسازی شهرها را شامل چهارگام اساسی توصیف کرد و گفت: در گام اوّل معرفی، اطّلاع رسانی به ذینفعان و ایجاد تصویری جدید از شهردر دستورکار قرار می گیرد؛ در گام دوم، پروژه های پایلوت شروع می شوند؛ در گام سوم همة دستگاه های دخیل در مدیریّت شهری به صورت همزمان در یک مسیر شروع به حرکت می کنند؛ درگام چهارم پلتفرمی یکپارچه ایجاد می گردد.
وی اضافه کرد:  می توان ادّعا کرد: در شهر یزد، گام اوّل هوشمندسازی برداشته شده و اکنون در گام دوم قرار داریم.
رئیس سازمان فاوای شهرداری یزد چالش های اساسی در حوزة هوشمندسازی شهر یزد را اینگونه برشمرد:
- عدم وجود زیرساخت های لازم برای ارتباط با شهروندان؛ بدین منظور سعی شده با راه اندازی سامانة سهیم این نقیصه برطرف شود.
- نگرش نادرست مدیران به حوزة زیرساخت ها ضمن تغییر مدیریت ها در کوتاه مدّت و صبور نبودن  مدیران بالادستی در رابطه با امور زیرساختی؛
- عدم وجود استانداردهای لازم برای ارائة خدمات برون سازمانی از طریق سامانه های موجود؛
- عدم وجود همگرایی در سازمان های مختلف برای سرمایه گذاری بربسترهای مشترک و بهره برداری های مشترک؛
- عدم اعتقاد برخی مدیران اجرایی به ساختارهای تشکیل شده؛
- عدم توازن بین ICT , IOT و فرهنگ سازی و مدیریّت جامع شهری؛ به عبارتی عدم توازن میان ابزارها و فرهنگ سازی.
دکتر امیرجهانگرد، دبیر سابق کانون تفکر شهرهوشمند و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، عدم اطّلاع رسانی جامع و مناسب از اقدامات و سرویس های ارائه شده را از جمله ضعف های اساسی این حوزه ارزیابی کرد و شفاف سازی در بارة خدمات و راه اندازی رسمی پروژة حساب آنلاین شهروندی را خواستار گردید.
مهندس بیگی، با بیان اینکه سامانة فوق با بررسی تجارب داخلی و بین المللی طراحی شده و آمادة بهره برداری است، اظهار  داشت: مشکل اساسی ما در این پرژه کامل نشدن زیرپروژه های آن است و با تکمیل شدن زیرپروژه ها  ازجمله پروژه های شارژ و مصرف ، این پروژه به صوزت رسمی رونمایی خواهد شد.
مهندس حمیدرضا  قمی، عضو شورای شهر یزد، با تأکید بر اهمّیّت شهروند هوشمند در هوشمندسازی شهر اظهار داشت: در هوشمندسازی یزد با چالش های اساسی مواجه هستیم که از جملة آنها می توان به مواردی از این دست اشاره کرد:
- عدم رشد متوازن در دستگاه ها و نهادهای مختلف شهری در راستای پذیرش هوشمندسازی؛
- تمرکز بر شهرالکترونیک و به حاشیه رفتن شهر هوشمند؛
- عدم استفادة مناسب از ظرفیّت های موجود در استان و....
دکتر سعید عطار، رئیس دبیرخانة کانون های تفکر دانشگاه یزد، با بیان اینکه ، عدم انسجام  سازمانی و هماهنگی مدیران از چالش های اساسی هوشمندسازی یزد محسوب می شود، اظهار داشت: تصویر سازی از آینده با حفظ پیوند گذشته می تواند اولویّت پروژه ها و جهت حرکت را نشان دهد. در حالیکه تصویر مبهم از آینده و نداشتن انسجام سازمانی ما را از رسیدن به اهداف کلان بازداشته است. بنابراین سؤالی که در اینجا می تواند مطرح باشد این است که شورای شهر یزد چقدر می توانست یا می تواند در تحقّق موارد مطرح شده کارساز باشد؟ 
مهندس قمی، مشکل مطرح شده را چالشی ملّی خواند و بیان داشت: گرچه اقداماتی برای عملیاتی شدن مدیریّت جامع شهری در یزد توسط نمایندة سابق یزد اتجام گرفت ولی متأسّفانه این اقدامات به نتیجة قابل قبولی منجر نگردیده است و به واقع عزم و اراده و سیاستگذاری های اثر بخش تر و بلند مدت تری را در سطوح کلان می طلبد.
احیاء بافت تاریخی یزد
بخش پایانی نشست، به بررسی پرسش مطرح شده مبنی بر  امکان بازسازی بخش فرسوده شهر با استفاده از مصالح ساختمانی جدید و خصوصی سازی این اماکن اختصاص یافت.
دکتر رضا اکبر، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد  اظهار داشت: طرح های اینچنینی که اصطلاحاً به آنها طرح های تجمیع گفته می شود، در چند نسل قابل شناسایی هستند ؛ در برخی موارد بافت تخریب شده، پاکسازی شده و آپارتمان های مسکونی در آن ساخته شده است ؛ موارد مهمّی در این طرح ها رعایت شده است، از جمله اینکه : خط آسمان بافت تاریخی را  ازبین نبرده، به لحاظ سایه اندازی و  تبادل دمایی محدودیّت های لازم لحاظ شده و... . در برخی موارد بافت تاریخی با سبک و سیاقی که قبلاً وجود داشته، بازسازی شده  ولی از مصالح مدرن و بتنی در بازسازی بهره برده شده است و اگرچه سبک زندگی آپارتمان نشینی است، لیکن با گذشته نیز ارتباط هایی برقرار می شود .
وی افزود: ذکر دو نکته د راینجا واجد اهمّیّت است:
1.گرچه طرح های مذکور قابلیّت اجرا دارند، لیکن بهتر است نگاهمان را از سازه ها به انسان ها معطوف کنیم و سعی کنیم با برنامه های مؤثّر طبقة الیت جامعه را به بافت تاریخی وارد کنیم .
2. باتوجه به اینکه در گذشته الگوی اختلاط کاربرها را داشته‌ایم و مثلا در گذشته بازار صرفاً محلِّ عرضه نبوده و محلِّ تولید نیز محسوب می شده با احیاء الگوی کار و خانه نیز می توان به احیاء بافت تاریخی اندیشید. به عبارتی در احیاء بافت تاریخی علاوه بر ساخت و سازها که جنبة سخت افزاری دارد باید به جنبة نرم افزاری امور نیز توجّه داشت.
دکتر محسن عبّاسی، عضو شورای شهر، گفت: گرچه طرح های تجمیع هم در کشور و هم در یزد اجرا شده  و آنچه دراین رابطه مهم است ماهیّت و تداوم معماری سنّتی است، لیکن در حال حاضر برای عملیاتی کردن چنین طرح هایی با یک چالش اساسی مواجه هستیم؛ به این صورت که ادارة میراث فرهنگی و گردشگری مجوز ساخت با سازه های نوین را در بافت تاریخی نمی دهد و از دگرسو، سازمان نظام مهندسی نیز اجازة ساخت با سازه های سنّتی را نمی دهد؛ بنابر این اگر مقدّمات ساخت سازه های خشتی به تصویب برسد شاید بتوان از طرح های تجمیع استفاده کرد؛ گرچه از لحاظ اقتصادی چنین طرح هایی قابل دفاع نیستند.
در این نشست، دکتر وحید میرجانی، دکتر مهدی یزدیان و دکتر نجما اسمعیل پور از اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد، دکتر سیّدمحمّدرضا موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، مهندس مسعود پور زحمت کش، عضو هیئت علمی دانشگاه امام جواد، مهندس محمّدعلی عاقلی، مدیرعامل شرکت سیکاس یزد، مهندس مهدی پارسائیان، رئیس گروه فاوای استانداری،  مهدی حجازی مهریزی ، دکتر عاطفه شهبازی و نوش‌آفرین عزیزی کارشناس پژوهشی  کانون های تفکر دانشگاه یزد نیز حضور داشتند.