لینک های ضروری
  بازدید : 149
تاریخ انتشار : 25 شهريور
ضرورت صدور بیانیة انتقال آب
انتقالِ آب ، موضوع پیش روی کانون تفکر آب دانشگاه برای بررسی همه جانبه و صدور بیانیه
انتقالِ آب ، موضوع پیش روی کانون تفکر آب دانشگاه برای بررسی همه جانبه و صدور بیانیه
کانون تفکر آب دانشکاه یزد، هفتاد و سومین نشست خود را با موضوع ادامة ‌بررسی بیانیّة مدیریت مصرف آب در بخش صنعت و معدن و بحث و بررسی پیرامون مفاد بیانیة انتقال آب، روز پنج شنبه مورخ 20 شهریورماه 1399 به صورت مجازی برگزار کرد.

ضرورت صدور بیانیه انتقال آب 
در ابتدای نشست، دکتر حسین ملکی نژاد -دبیرکانون تفکرآب دانشگاه یزد- با مرور مباحث سلسله نشست های این کانون پیرامون مسائل آب در حوزة صنعت و معدن با تأکید براهمّیّت موضوع انتقال آب، ضرورت و چارچوب اساسی بیانیه ای مستقل دربارة موضوع مذکور را به رأی گذاشت.
مهندس امیرشریف یزدی - مدیرمرکز پژوهش های خورشیدی استان یزد- ضمن انتقاد از طرح‌های عظیم انتقال آب، اظهار داشت: در برخی موارد طرح های اینچنینی براین مبنا  که بودجة مورد نیاز از منابع ملّی تأمین می شود، مدیران اجرایی استان از آن استقبال می کنند،  در حالیکه باید بررسی کرد که آیا این امکان وجود دارد تا بودجه های طرح های مذکور برای راه اندازی مشاغلِ بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.
وی اضافه کرد: برای صدور بیانیه‌ در حوزة انتقال آب باید تیم کارشناسی شجاعانه موضوع را بادیدگاهی همه جانبه بررسی کند ، آنگاه بیانیه ای علمی و شفّاف توسط کانون تفکرآب صادر شود.
دکترکمال امیدوار -عضو هیئت علمی دانشگاه یزد صدور بیانیه ای مستقل با موضوع انتقال آب را به منظور بررسی ضرورت، کمیّت، کیفیّت وچگونگی تخصیص آن ضروری دانسته، افزود: چگونگی تخصیص آب انتقالی از موضوعات مبهم و چالش برانگیزی است که نیاز به شفّاف سازی بیشتری دارد.
دکتر علی اکبر جعفری ندوشن -عضو هیئت علمی دانشگاه یزد- بابیان اینکه در ضرورت انتقال آب به استان اجماع کلّی وجود دارد، اظهار داشت: آنچه بیش از موضوع انتقال آب قابل بحث و بررسی است مهاجرت های گسترده ای است که پس از انتقال آب به استان انجام خواهد گرفت و وجود یا عدم وجود بسترلازم برای چنین مهاجرت هایی می تواند دغدغه‌ای اساسی باشد که بیانیة صادر شده توسط کانون تفکر آب می تواند با بیان نظر مخالفان و موافقان در این حوزه، هم برای مجریان انجام پروژه و هم مردم نقش روشنگری داشته باشد.
دکتر احمدفتاحی، با اشاره به اینکه انتقال آب برای استان یزد امری حیاتی است و ادامة حیات استان به آن بستگی دارد، اظهار داشت: طرح های انتقال آب در نقاط مختلفی از جهان انجام می گیرد و دربرخی موارد بهترین راه حل نیز هست  لیکن کانون تفکر آب باتوجه به ماهیّت علمی خود لازم است با درنظرگرفتن وجوه مثبت و منفی چنین پروژه هایی بیانیة مزبور را صادر نموده،  فارغ  از اهتمام مدیران برای اجرایی شدن نظرات خود، رسالتش را در زمینة بیان مسائل و راهکارها در ارتباط با چالش های اساسی استان ، به انجام برساند.
دکتر رضا باقری -معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان- صدور بیانیة مستقل در ارتباط با موضوع انتقال آب رابه امید کاهش تبعات منفی آن، گامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: در بیانیة مذکور می توان  برمباحث زیست محیطی، اجتماعی و بازچرخانی آب تأکید کرد.
دکتر آرش دالوند- عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی، ارائة گزارشی از چالش های زیست محیطی انتقال آب را که توسط مجریان پروژه انجام گرفته است، در کمک به صدور بیانیه ای جامع تر و شفاف تر مؤثّر دانست.
دکتر علی اصغرسمسار یزدی- مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی و دبیرسابق کانون تفکر آب دانشگاه یزد- با بیان اینکه انتقال آب موضوعی مربوط به حوزة تأمین آب و مستقل از مدیریّت مصرف آب است، اظهار داشت: صدور بیانیه ای مستقل با محوریّت انتقال آب لازم است و درذیل آن مرور پروژة  انتقال آب زاینده رود به استان و میزان تأثیرگذاری این انتقال بر تغییرات اجتماعی،فرهنگی، اقتصادی و... می تواند به اتخاذ پیشنهادها و اقدامات کارشناسانه تر و علمی تر در آینده کمک کند.
دکتر محمدحسین معماریان - عضو هیئت علمی دانشگاه یزد- با انتقاد از طرح انتقال آب، چنین پروژه هایی را رقابت منفی با کشورهای حاشیة خلیج فارس و ازبین برندة یکی از منابع رطوبتی بارشی برای کشور ذکر کرد و افزود:  این ابهام وجود دارد که چرا درحالیکه هزینه های گزاف برای شیرین کردن آب شورانتقالی  پرداخت می شود، برای تصفیة آب شرب حاصل از چاه ها در استان اقدام مؤثّری صورت نمی گیرد.
مدیریّت مصرف آب در بخش صنعت و معدن
بخش نخست نشست مذکور با توافق اعضا برصدور بیانیه ای مستقل در ارتباط با انتقال آب به استان پایان یافت و در بخش دوم ادامة بررسی بیانیة مدیریّت مصرف آب دربخش صنعت و معدن، در دستورکار قرارگرفت و در خاتمه برموارد زیر از بیانیة مذکور اجماع حاصل گردید:
*رویکردهای بخش صنعت و معدن برای کاهش مصرف آب
بخش صنعت و معدن به عنوان دومین مصرف کننده آب استان و نخستین آلوده کنندة منابع آب به شمار می رود. بدون شک، در نظر گرفتن راهکارهایی که کاهش مصرف آب را در این بخش به دنبال داشته باشد، می تواند نقش اساسی در حفظ منابع آب استان و دستیابی به توسعة پایدار فراهم نماید.
رویه های مرسوم در این رابطه، عبارتند از:
الف) استفادة چندباره از آب(بازچرخانی آب): در مواردی پساب یک فرایند، از نظر سطح آلودگی به گونه ای است که می تواند برای فرایندهای دیگر استفاده شود.
ب) تصفیة فاضلاب صنعتی و معدنی و استفاده از پساب آن: فاضلابِ یک فرایند، تا حدِّ رسیدن غلظت آلاینده‌ها در حدِّ مجاز برای فرایند دیگر، تصفیه و پساب آن در دیگر فرایندها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پ) کمینه نمودن فاضلاب تولیدی: مقدار آب مصرفی به گونه‌ای تنظیم گردد تا مقدار فاضلاب تولیدی به کمترین مقدار خود برسد. در این رابطه، طرح‌هایی توسط برخی از کارخانجات کاشی، سرامیک،کاغذ و نیز مجتمع‌های صنعتی و معدنی به اجرا درآمده که صرفه جویی آب را در حدود 8/3 میلیون مترمکعب در سال به‌دنبال داشته است.
برآورد مصرف آب بخش صنعت و معدن تا سال 1450
برای برآورد آب بخش صنعت و معدن، دو مؤلفة اصلی مورد نیاز است. نخست برنامه‌های توسعة استان همراه با شهرستان‌های زیرپوشش،که در این‌باره سند آمایش سرزمین، طرح جامع فولاد، طرح جامع مس، طرح و مطالعات پتروشیمی، طرح‌ها و برنامه‌های سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، طرح ها و برنامه‌های سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع ایران( ایدرو)، برنامه‌های توسعه کشور، سند اقتصاد مقاومتی و موارد مشابهی وجود دارد که در مواردی نهایی و مصوّب شده و در مواردی به‌صورت خام و اوّلیّه است.
مؤلفة دوم مورد نیاز ظرفیّت تولیدی هر واحد صنعتی و معدنی پیش‌بینی شده، به‌همراه نوع فرآیند و ماشین ‌آلات مربوطه استکه پیش‌بینی آن بویژه برای افق درازمدت به‌طور دقیق امکان‌پذیرنیست.
در این رابطه برآوردهایی برای مصرف آب بخش صنعت و معدن به شرح زیر صورت گرفته است:
1- گزارش"مطالعات آب مورد نیاز شرب، بهداشت، صنعت و معدن استان یزد"؛ مهندسین مشاور مهاب قدس: تیرماه 1378 .
2- گزارش "پیش‌بینی آب مورد نیاز بخش صنعت و معدن، شرب و بهداشت استان یزد تا افق 1425 " مؤسسه کوثر یزد: سال1390.
3- گزارش "روش‌شناسی کلان برآورد نیاز آبی بخش صنعت و نتایج نهایی برآورد نیاز آبی بخش صنعت استان یزد"، توسط وزارت نیرو؛ : آذرماه1397 .
4- گزارش "پیش‌بینی مصرف آب صنایع، معادن، صنایع وابسته به کشاورزی و گردشگری استان یزد" فعّالیّت مشترک شرکت آب منطقه‌ای، سازمان مدیریّت و برنامه‌ریزی، سازمان صنعت معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد ؛پاییز 1397 .
5- گزارش "مصارف و نیاز آبی شرب و صنعت استان یزد" مهندسین مشاور طوس‌آب ؛ آذرماه 1398.

در این نشست، دکتر نصرت الله امانیان  و دکتر کاظم کمالی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه یزد، دکتر مجید احتیاط عضوهیئت علمی دانشگاه اردکان، مهندس سعیدسلیمی صبور، کارشناس بازنشستة شرکت آب منطقه‌ای یزد، مهدی حجازی مهریزی، نوش آفرین عزیزی -کارشناس پژوهشی کانون های تفکر دانشگاه یزد- و لیلی بنیاد دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه یزد نیز حضور داشتند.