لینک های ضروری
  بازدید : 1501
تاریخ انتشار : 26 شهريور
گزارش یازدهمین جلسه دور هفتم هیات ممیزه دانشگاه یزد
با ارتقای مرتبه 6 عضو هیأت علمی موافقت شد
با ارتقای مرتبه 6 عضو هیأت علمی موافقت شد
در یازدهمین جلسه از دوره هفتم هیأت ممیزه دانشگاه یزد که روز چهارشنبه بیست و ششم شهریور ماه ۱۳۹۹ برگزار شد، چند مورد درخواست ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد و دانشگاه اردکان بررسی گردیده و با ارتقای مرتبه شش تن از اعضای هیأت علمی موافقت شد.

دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه اسامی ارتقایافتگان را بدین ترتیب اعلام کرد: 


- خانم دکتر میترا توکلی اردکانی، عضو هیأت علمی پردیس فنی و مهندسی (گروه مهندسی شیمی و پلیمر): ارتقای مرتبه به دانشیاری

- آقای دکتر احمد میرزایی، عضو هیأت علمی پردیس فنی و مهندسی (دانشکده مهندسی برق): ارتقای مرتبه به دانشیاری

- آقای دکتر علی‌اکبر دامکی علی آباد، عضو هیأت علمی پردیس فنی و مهندسی (دانشکده مهندسی برق): ارتقای مرتبه به دانشیاری

- آقای دکتر سعید حسنی، عضو هیأت علمی پردیس فنی و مهندسی (دانشکده مهندسی معدن و متالورژی): ارتقای مرتبه به دانشیاری

- آقای دکتر امیر سیف الدینی، عضو هیأت علمی پردیس فنی و مهندسی (دانشکده مهندسی معدن و متالورژی): ارتقای مرتبه به دانشیاری

- خانم دکتر فاطمه آبیارفیروزآبادی، عضو هیأت علمی دانشگاه اردکان (گروه مهندسی شیمی): ارتقای مرتبه به دانشیاری