لینک های ضروری
  بازدید : 1386
تاریخ انتشار : 19 مهر
با صدور ابلاغ‌های جداگانه‌ای انجام گرفت:
هفت انتصاب و ابقای جدید در یک هفته گذشته
هفت انتصاب و ابقای جدید در یک هفته گذشته
در هفته‌ای که گذشت هفت نفر از مسئولان دانشگاه یزد طی ابلاغ‌های جداگانه‌ای در سمت‌های خود منصوب یا ابقا شدند.
بر این اساس دکتر عیسی محمودی از سوی رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دبیر و عضو حقوقی پنجمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان یزد منصوب و از خدمات دکتر علی‌اصغر علمدار یزدی در این سمت قدردانی‌شد. دکتر محمودی همچنین با دریافت ابلاغی از سوی رییس دانشگاه یزد به عنوان نماینده وی در شورای دانشگاه منصوب شد.
دکتر قاسم بریدلقمانی همچنین با صدور ابلاغی دکتر فهیمه دهقانی  را به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی منصوب و با نگارش نامه‌ای از خدمات دکتر مهدی رحیمی در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.
رییس دانشگاه یزد همچنین طی ابلاغ‌های جداگانه‌ای دکتر محمد ترکاشوند مرادآبادی و دکتر زهرا نادری نوبندگانی را به ترتیب به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی و رییس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی ابقا کرد.
خبر دیگر اینکه رییس پردیس علوم انسانی و اجتماعی نیز با قدردانی از خدمات دکتر سعید عابدین‌زاده ماسوله در مدت تصدی ریاست بخش تربیت بدنی، طی ابلاغی دکتر فرحناز آیتی‌زاده را به این سمت منصوب کرد. دکتر محمدرضا نجاریان همچنین با صدور ابلاغی دکتر محسن شاکری حسین آباد را به مدت دو سال دیگر به عنوان رییس بخش علوم تربیتی ابقا کرد.