دسترسی سریع
  بازدید : 872
تاریخ انتشار : 10 آبان
پروژه سقف متحرک اجراشده در دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد:
کسب جایزه نخست چهارمین دوسالانه ملی معماری و شهرسازی ایران
کسب جایزه نخست چهارمین دوسالانه ملی معماری و شهرسازی ایران
پروژه سقف متحرک اجراشده در دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد، جایزه اول چهارمین دوسالانه ملی معماری و شهرسازی ایران در بخش سازه های خاص و المان را در سالجاری به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه یزد، دکتر سید منصور بیدکی مدیر طرح های عمرانی دانشگاه یزد در خصوص پروژه سقف متحرک حیاط کتابخانه دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد گفت: این سازه به سفارش دفتر طرحهای عمرانی دانشگاه یزد و با طراحی دکتر حسین پورمهدی قائم مقامی به اجرا در آمد که فرایند ساخت آن به صورت کارگاه آموزشی پویا با حضور دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد در پی داشت.

پوشش متحرک حیاط علیین دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد طاقى شکل و از اتصال ١٨ تیر چوبى قوس دار با دهانه ١٤ متر تشکیل شده است. همچنین ١٨ تیر که در قالب دو قطعه بزرگ به هم متصل شده اند، روى یک ریل به نحوى میلغزند که قطعه کوتاه تر زیر قطعه بزرگتر قرار گرفته است و بدین طریق پوشش حیاط کنار میرود. 

براى ساخت تیرها از سیستم "چوبهاى فشرده چسب خورده" (laminated glued timber) استفاده شده است

از جنبه‌های نوآورانه این طرح؛ پوشش دهانه ۱۴ متری آن است که صرفا به وسیله چوب که از جمله مصالح سبک و دوستدار طبیعت به شمار می‌رود ساخته شده است. 

به گفته دکتر سید منصور بیدکی، در ایران به جز نمونه حاضر، تا کنون سقف محدب چوبی باز و بسته شونده؛ ساخته نشده است لذا نیاز بود که قبل از ساخت نمونه اصلی؛ تیرهای چوبی با دهانه مورد نظر به صورت آزمایشی ساخته شوند و به لحاظ پاسخدهی در برابر تحمل نیروهای جانبی و بار وزن خود و وزن بار زنده؛ محاسبه و آزمون شوند. همچنین برای ضد آفتاب و ضد آب شدن تیرها مواد متعددی از تکنولوژی نانو مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند که در نهایت یکی از آنها برای روکش کردن چوبها استفاده شد.