دسترسی سریع
  بازدید : 449
تاریخ انتشار : 13 آبان
باهدف اثربخشی پژوهش در جامعه و صنعت:
آیین نامه جشنواره برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری استان تغییر یافت
آیین نامه جشنواره برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری استان تغییر یافت
در دومین جلسه کمیته علمی جشنواره برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری استان، فرم های ارزیابی برگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوری سال 1399 مورد بازبینی قرار گرفت تا میزان اثربخشی فعالیت های پژوهشی در ارتباط با جامعه و صنعت به عنوان یکی از معیار های ارزیابی پژوهشگران و فناوران برتر به کار گرفته شود.

دکتر ولی درهمی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد و دبیر ستاد و جشنواره برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری استان، در این جلسه که صبح روز دوشنبه 12 آبانماه به صورت مجازی برگزار شد، خاطر نشان کرد: با توجه به شعار امسال که سال جهش تولید است و بازخوردی هایی که از سال های گذشته راجع به جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری دریافت کردیم، تاکید شده، برگزیدگان جشنواره افرادی دارای فعالیتی اثربخش در زمینه تولید، فناوری و صنعت در استان باشند. در ادامه جلسه، ضمن مروری بر مصوبات نخستین جلسه کمیته علمی، فرم مربوط به ارزیابی پژوهشگران برتر هر مجموعه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که در نهایت تعدادی از فرم ها اصلاح و بازبینی شدند.

لحاظ کردن امتیازی جهت انجام پژوهش های تخصصی، کاربردی و تأثیرگذار با هدف تحقق جهش تولید در استان و تقویت اثربخش بودن فعالیت های پژوهشی در حوزه کاری، از جمله موارد ویژه ای بود که با نظر اعضا در فرم های ارزیابی امسال جشنواره در نظر گرفته شد.

در این جلسه همچنین درباره تفکیک پژوهشگران برتر حوزه نخبگان به دو بخش دانشجویی و غیردانشجویی، افراد بازنشسته و پژوهشگرانی که در حوزه دستگاه های اجرایی و سایر حوزه ها قرار ندارند، تقسیم بندی و اصلاح تعداد منتخبین برخی زیرمجموعه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت و موارد مصوب در جداول مربوطه لحاظ شد. تصویب بازه زمانی 4 سال برای شرکت مجدد افراد در فرآیند ارزیابی فعالیت های پژوهشی، از دیگر موارد مصوب این جلسه بود. همچنین مقرر شد تا انتخاب افراد پژوهشگر برتر هر مجموعه حداکثر تا تاریخ 99/09/08 در کمیته های مربوطه صورت پذیرد و جمع بندی و نهایی شدن اسامی در جلسه کمیته علمی جشنواره برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری استان، در تاریخ 99/9/10 انجام شود.