دسترسی سریع
  بازدید : 397
تاریخ انتشار : 16 آذر
با هدف تنوع بخشی به جوایز برگزیدگان
صندوق پژوهش و فناوری استان به برگزیدگان جشنواره هفته پژوهش و فناوری وام می دهد
صندوق پژوهش و فناوری استان به برگزیدگان جشنواره هفته پژوهش و فناوری وام می دهد
باهدف تنوع بخشی به جوایز برگزیدگان، اعطای وام صندوق پژوهش و فناوری استان به برگزیدگان جشنواره هفته پژوهش و فناوری به عنوان امتیازی دیگر به برگزیدگان جشنواره تصویب شد.
مهندس سپهر رییس  صندوق پژوهش و فناوری استان مصوبه هیأت مدیره صندوق پژوهش درخصوص اعطای وام به برگزیدگان جشنواره را به شرح زیر اعلام داشت.
 صندوق پژوهش و فناوری با هدف حمایت از برگزیدگان جشنواره به پژوهشگران برتر مبلغ 200میلیون ریال و به فن آوران برتر مبلغ 400میلیون ریال تسهیلات 6 درصدی با بازپرداخت 24 ماهه اعطا می‌کند.