دسترسی سریع
   بازدید : 2972
تاریخ انتشار : 24 آذر1399
براساس اعلام پایگاه علمی "WOS-ESI"
سه عضو هیأت علمی دانشگاه یزد در فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا در سال2020
سه عضو هیأت علمی دانشگاه یزد در فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا در سال2020
پایگاه علمی "WOS-ESI" سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد را در فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا در سال2020 میلادی قرارداد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه یزد به نقل از دکتر ولی درهمی، معاون پژوهش و فناوری این دانشگاه، براساس اعلام پایگاه علمی "WOS-ESI" برای سال 2020 میلادی  و تایید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر علی مصطفایی پور، دانشیار بازنشسته گروه مهندسی صنایع، دکتر بیژن دواز استاد دانشکده علوم ریاضی و دکتر محمد مظلوم اردکانی استاد دانشکده شیمی دانشگاه یزد در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفتند.

وی با اعلام اینکه انتخاب یک درصد برتر دانشمندان جهان در22حوزه موضوعی علوم و علوم اجتماعی صورت می گیرد، اظهار داشت: داده‌های مورد استفاده در تحلیل و انتخاب پژوهشگران یک درصد برتر در بازه زمانی سال های  2009 تا 2019 از سامانه شاخص‌های اساسی علم (ESI) و وب علوم (WOS) استخراج شده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد اضافه کرد: شاخص‌های نسبت تعداد کل استنادات به مقالات استنادکننده، تعداد متوسط خوداستنادی به ازای هر مقاله و درصد خود استنادی یک پژوهشگر از جمله مواردی است که در شناسایی پژوهشگران تاثیرگذار، مدنظر قرار گرفته است.