دسترسی سریع
   بازدید : 1629
تاریخ انتشار : 13 اسفند1399
در چهارمین جلسه دور هشتم هیات ممیزه
مرتبه علمی 8 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد ارتقا یافت
مرتبه علمی 8 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد ارتقا یافت
در چهارمین جلسه از دوره هشتم هیأت ممیزه دانشگاه یزد که روز چهارشنبه سیزدهم اسفندماه ۱۳۹۹ برگزار شد، چند مورد درخواست ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد بررسی و با ارتقای مرتبه هشت تن از اعضای هیأت علمی موافقت شد.

دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه اسامی ارتقایافتگان را بدین ترتیب اعلام کرد:
-دکتر محمد فاتحی مرجی، عضو هیأت علمی پردیس فنی و مهندسی (دانشکده مهندسی معدن و متالورژی): ارتقای مرتبه به استادی
-دکتر حمید مظاهری تهرانی، عضو هیأت علمی پردیس علوم (دانشکده علوم ریاضی): ارتقای مرتبه به استادی
-دکتر غلامعلی مظفری، عضو هیأت علمی پردیس علوم انسانی و اجتماعی (گروه جغرافیا): ارتقای مرتبه به استادی
- دکتر احمد کلاته ساداتی، عضو هیأت علمی پردیس علوم انسانی و اجتماعی (دانشکده علوم اجتماعی): ارتقای مرتبه به دانشیاری
-دکترمحمدرضا گودرزی، عضو هیأت علمی پردیس فنی و مهندسی (دانشکده مهندسی عمران): ارتقای مرتبه به دانشیاری
-دکتر علی غفورزاده یزدی، عضو هیأت علمی پردیس فنی و مهندسی (دانشکده مهندسی برق): ارتقای مرتبه به دانشیاری
-دکتر حسین قانعی یخدان، عضو هیأت علمی پردیس فنی و مهندسی (دانشکده مهندسی برق): ارتقای مرتبه به دانشیاری
-دکتر محمدعلی سلمانی مروست، عضو هیأت علمی پردیس علوم انسانی و اجتماعی (دانشکده زبان و ادبیات): ارتقای مرتبه به دانشیاری