دسترسی سریع
   بازدید : 1054
تاریخ انتشار : 27 اسفند1399
در جلسات هیأت اجرایی دانشگاه در شش ماهه دوم سال 99
با ارتقای رتبه 12 نفر از اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه موافقت شد
با ارتقای رتبه 12 نفر از اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه موافقت شد
مدیر امور اداری و دبیر هیأت اجرایی دانشگاه یزد از موافقت این هیأت با ارتقای رتبه 12 نفر از اعضای غیر هیأت علمی این دانشگاه در شش‌ماهه دوم سال جاری خبر داد.

حسین غلامی با اعلام این خبر، اظهار داشت: در شش ماهه دوم 1399 در جلسات هیأت اجرایی منابع انسانی، درخواست ارتقای رتبه جمعی از کارکنان مطرح که پس از بررسی نهایتاً با ارتقای رتبه افراد ذیل موافقت شده است:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

1

عباس شکری زاده

3

2

محمود کارگران

3

3

مینو پشنگ پیشه

3

4

علی اکبر مهرنهاد

2

5

علی خالوئی

3

6

بتول یوسفی

3

7

فاطمه نورانی

1

8

ملیحه عباسی زاده

3

9

فاطمه فلاح کذابی

2

10

سیدکاظم میردهقان

2

11

سعید فرجامی

3

12

امین بلوچ اکبری

مهارتی

 

مدیر اموراداری ودبیر هیات اجرایی دانشگاه افزود: در این جلسات با پذیرش مدرک تحصیلی 14 نفر از همکاران موافقت و متعاقباً نسبت به اعمال آن در احکام کارگزینی همکاران اقدام شده است. همچنین از اهم مصوبات هیأت اجرایی در این بازه زمانی تدوین و تأییدیه شرح شغل و شرایط احراز مشاغل مندرج در ماده 16 آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، تصویب آیین‌نامه ارزیابی عملکرد کارکنان، لغو سطح‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی برای ادامه تحصیل کارکنان، موافقت با تبدیل وضعیت 20 نفر از اعضای غیرهیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی قطعی می‌توان اشاره کرد، از سایر اقداماتی که در دستور کار هیأت اجرایی منابع انسانی در سال 1400 است، بازنگری در شیوه‌نامه اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی، فوق العاده سختی شرایط محیط کار و آیین‌نامه آموزش کارکنان است. 
وی ازکلیه کارمندان درخواست  کرد چنانچه پیشنهادی در راستای تدوین و بازنگری شیوه‌ نامه‌های مصوب هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه دارند مراتب را به مدیریت امور اداری منعکس کنند.