دسترسی سریع
   بازدید : 728
تاریخ انتشار : 7 فروردین1400
با حضور265 دانشجوی پسر و دختر از 22 دانشگاه از سراسر کشور
کسب مقام دوم دانشگاه یزد درمسابقات طناب‌زنی دختران
کسب مقام دوم دانشگاه یزد درمسابقات طناب‌زنی دختران
در مسابقات طناب‌زنی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشورکه به میزبانی دانشگاه الزهرا(س) برگزارشد دانشگاه یزد موفق به کسب مقام دوم در بخش دختران شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه یزد به نقل از سازمان اموردانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، زهرا زارعی محمودآبادی دانشجوی دانشگاه یزد در مسابقات طناب‌زنی همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور که به میزبانی دانشگاه الزهرا(س) در 4 بخش مجزا برگزار شد، توانست مقام دوم طناب زنی جاگینگ و مقام دوم مشترک طناب زنی ساده دختران را به خود اختصاص دهد.
این مسابقات با حضور 265 دانشجوی پسر و دختر از 22 دانشگاه در بهمن و اسفندماه سال گذشته از طریق بارگزاری ویدیوهای دانشجویان در سامانه ستاو برگزار شد و پس از بررسی ویدیوهای ارسالی توسط داوران نفرات برگزیده به ترتیب در بخش:
مسابقات طناب‌زنی ساده (دختران)
مقام اول: آناهیتا اخگریان(دانشگاه صنعتی همدان)
مقام دوم مشترکا: زهرا زارع(دانشگاه شیراز)، زهرا زارعی محمود آبادی( دانشگاه یزد)
مقام سوم: آسیه ایراندگانی (دانشگاه زاهدان)
مسابقات طناب‌زنی ساده (پسران)
مقام اول: حامد برآوردی (دانشگاه با هنر کرمان)
مقام دوم: مهدی سلیمی(دانشگاه راغب اصفهانی اصفهان)
مقام سوم: حجت شکیبا (دانشگاه باهنر کرمان)
مسابقات طناب‌زنی جاگینگ(دختران)
مقام اول: زهرا زارع(دانشگاه شیراز)
مقام دوم: زهرا زارعی محمود آبادی( دانشگاه یزد)
مقام سوم: شقایق ضامنی( دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)
مسابقات طناب‌زنی جاگینگ(پسران)
مقام اول: محمد میرزایی (دانشگاه گیلان)
مقام دوم: حامد برآوردی( دانشگاه باهنر کرمان)
مقام سوم: محمد ادیب حیدری(دانشگاه رازی کرمانشاه)
مسابقات طناب‌زنی انفرادی انتخابی( دختران)
مقام اول: زهرا زارع( دانشگاه شیراز)
مقام دوم: فرشته کشاورز( دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)
مقام سوم: زینب قلی پور ( دانشگاه گیلان)
مسابقات طناب‌زنی انفرادی انتخابی( پسران)
مقام اول: علیرضا حسین زاده( دانشگاه شهید مدنی آدربایجان)
مقام دوم: حامد برآوردی( دانشگاه باهنر کرمان)
مقام سوم: مهدی احمدی
مسابقات طناب‌زنی تیمی انتخابی (دختران)
مقام اول: زهرا عبداللهی، سحر مهدی پور، بتول اکبری، مهدیه علمداری( دانشگاه بیرجند)
مقام دوم: فرشته کشاورز، شقایق ضامنی، هستی راستین، فاطمه خیری( دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)