دسترسی سریع
   بازدید : 1763
تاریخ انتشار : 15 فروردین1400
با توجه به سوابق فعالیت‌های علمی و پژوهشی وی در کشور بنگلادش
استاد دانشگاه یزد عضو هیأت تحریریه مجله علمی دانشگاه داکا شد
استاد دانشگاه یزد عضو هیأت تحریریه مجله علمی دانشگاه داکا شد
استاد دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد با توجه به سوابق فعالیت‌های علمی و پژوهشی وی در کشور بنگلادش، از سوی سردبیر مجله علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا به عضویت هیأت تحریریه این مجله علمی پژوهشی انتخاب شد.

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه یزد، دکتر سیف‌الاسلام خان سردبیر مجله علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا بنگلادش طی نامه‌ای با توجه به فعالیت‌های علمی و پژوهشی دکتر محمدکاظم کهدویی استاد دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد در کشور بنگلادش و بنا به تصمیم شورای گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا بنگلادش، به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی این گروه انتخاب و معرفی شد.